Strana zelených dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že město se málo stará o svoje parky a neposkytuje dostatečnou podporu společnosti Flora Olomouc. Nelíbí se nám, že chybí koncepční vize a že město do Flory investuje méně peněz, než by mělo.

Nedávné odvolání ředitele Flory Olomouc proto vnímáme jako dobrou příležitost k restartu a k vykročení správným směrem. Požadujeme otevřené, nezávislé a kvalitně připravené mezinárodní výběrové řízení, ze kterého vzejde kandidát s patřičnými zkušenostmi a především s dlouhodobou vizí. Nemyslíme si však, že za současný neutěšený stav může výhradně dosavadní vedení Flory. Ačkoli byl odvolán ředitel, sáhnout do svědomí by si v tuto chvíli mělo také město.

Olomouc se na jednu stranu chce prezentovat jako město květin, na druhou stranu není ochotno pro to příliš mnoho udělat. Pokud skutečně chce, aby zeleň a květiny byly výkladní skříní Olomouce, mělo by na to uvolnit více finančních prostředků. I zvýšení investic v řádku jednotek milionů korun může pro místní parky znamenat významnou vzpruhu. Vedení města však zatím raději utrácelo stovky milionů za předražené a problematické investice do akvaparku, budovy Namiro či nejnověji do koupě Androva stadionu.

V posledním období byl navíc patrný tlak ze strany města na to, aby Flora hospodařila ziskově. Příští vedení města musí tuto představu opustit. O kvalitě parků či výstav nevypovídá jejich schopnost vydělávat peníze. Jde o veřejné statky, které mají především zajistit spokojenější život pro místní obyvatele. Nejde o podnikání. Město také musí do zvoleného kandidáta vložit plnou důvěru a nechat mu volné ruce k tomu, aby uskutečnil svoje vize a přišel s neotřelými kreativními řešeními, především ohledně výstav. Jen tak se jejich kvalita může vrátit tam, kde byla před desítkami let, v době, kdy byly výstavy olomoucké Flory pojmem a kdy se na ně sjížděli návštěvníci z celé Evropy. Současnou podobu výstav považujeme za nedůstojnou. Prodej ponožek, spodního prádla a dalších nesouvisejících předmětů dělá z Flory obyčejný místní trh. Je načase, aby květinové výstavy konečně vkročily do 21. století a obnovily svůj celorepublikový a mezinárodní význam.

Doufáme, že příští politická reprezentace si bude těchto problémů vědoma a bude novému řediteli či ředitelce Flory nápomocna v jeho či jejím nelehkém úkolu. Zelení podpoří taková opatření, která zajistí, že zeleň a květiny budou moci být právoplatně nazývány vlajkovou lodí Olomouce. Víme, jak na to.

Lídryně SZ pro komunální volby v Olomouci Hana Vacková komentuje problémy státních maturit. Celý text zde

Srovnání současného a navrhovaných řešení Náměstí republiky

Rada statutárního města Olomouce je podle serveru idnes.cz nejednotná v názoru na budoucí podobu náměstí Republiky v centru města. Údajně se vrací do hry možnost nechat na náměstí nadále parkoviště pro velké množství aut. Zelení se ptají, jak je to možné? Opravdu chtějí volení zástupci obejít většinový názor, který vzešel z veřejné debaty, kterou sám magistrát inicioval? Opravdu chtějí členové rady pokračovat v naprosto nevydařených rekonstrukcích, kterými vládní koalice v různém složení za posledních 15 let zhyzdila tvář historického města? Vstoupí-li pozorný návštěvník do památkové rezervace směrem od hlavního nádraží, dlažba, osvětlení i způsob vedení trakčního vedení se promění třikrát ještě předtím, než dojde na Horní náměstí. Trestuhodné zacházení s nejvyšším stupněm plošné památkové ochrany v republice ze strany odpovědné samosprávy je již do nebe volající a Zelení nehodlají jen přihlížet.

Dnešní náměstí Republiky bylo v minulosti důležitým místem tzv. olomouckého Předhradí. Také dnes tvoří komunikační tepnu a každý den po něm projdou tisíce obyvatel města, studentů a turistů. Bezprostřední blízkost hned několika budov Univerzity Palackého a významných památek města z něj dělá prostor setkávání s potenciálem, který nemá žádné místo ve městě. Žádné jiné městské centrum v České republice není studenty zaplněno tak jako centrum Olomouce a pro Předhradí to platí obzvlášť. Parkoviště bylo na náměstí umístěno v souvislosti se zřízením velké pošty, která ale pozbyla svého významu a její funkci převzaly úřady dále od centra. Na náměstí Republiky většinou neparkují rezidenti, ale lidé pracující v centru města a turisté. To dobře vyplývá z debat, které město iniciovalo a jichž se účastnili z velké části právě obyvatelé okolí. Téměř sedmdesát procent respondentů bylo pro snížení počtu parkovacích míst. Městská rada jistě dobře ví, že moderní městské centrum neznamená automobily a parkovací místa ale pěší zóny a cyklostezky. Náměstí Republiky se může stát místem farmářských a jiných trhů, zkrátka místem, kam je radost chodit a ne místem kde se proplétáme mezi automobily. A kam zaparkovat všechna ta auta? Do téměř nevyužívaného parkovacího domu několik málo desítek metrů daleko od náměstí v ulici Hanáckého pluku. Nechť město započne vážnou debatu o této možnosti! Pevně věříme, že trpělivost obyvatel Olomouce není do nekonečna natahovací a že se budou obyvatelé města v případě nesmyslného rozhodnutí ponechat na náměstí parkoviště mobilizovat. My určitě budeme iniciátory mobilizace. A věřte, nebudeme sami!

Lesy nevzkvétají. Co s tím?

O rozpadu lesa v okolí Olomouce jistě už víte. Největší změny krajiny okolo našeho města za mnoho desetiletí si samozřejmě všimla také média (např. https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/lesy-okolo-olomouce-jsou-k-nepoznani-lide-do-nich-nesmi-20180405.html). Tato situace je tragická, ale bohužel nepřekvapivá. V českých lesích se doposud často hospodařilo způsobem, který k těmto výsledkům přímo vedl. Klimatická změna, projevující se mj. častějšími a delšími obdobími sucha tyto problémy pouze zviditelnila. Svůj podíl má také myslivost, vedoucí k přemnožení lovených zvířat. Shodují se na tom lesníci Josef Fanta a Milan Košulič v nedávných rozhovorech (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kurovec-nam-liba-ruce-venkov-nerozvineme-tim-ze-postavime-la/r~3ffde2dc4c8611e8aca5ac1f6b220ee8/ a https://www.respekt.cz/spolecnost/v-lesich-je-nejvetsi-spoust-za-200-let-je-cas-prestat-se-smrky). Konkrétně zmiňují, že kromě častých monokultur je problematická také stejnověkost (vyplývající z hospodaření formou holosečí) a liknavost v boji s kůrovcem. Lesní zákon je přitom postaven tak, že špatnou praxi spíše podporuje.

Na nutnost změny lesů reagujeme ve svém dlouhodobém programu (https://www.zeleni.cz/dlouhodoby-program/). Deklarujeme tam, že “podpoříme zvyšování biologické rozmanitosti a stability lesů prostřednictvím jejich šetrného pěstění založeného na výběrných principech hospodaření a zvyšování podílu listnatých domácích druhů dřevin.”

Hospodaření lesů města Olomouce

Společnost Lesy města Olomouce a.s. je vlastněna městem Olomouc a navazuje na bývalou příspěvkovou organizaci Správu lesů města Olomouce. Spravuje lesy navrácené v restituci. Jak je patrné z následující mapky, jde převážně o lesy nivní v okolí řeky Moravy.

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s. - mapa

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s.

Na svém webu deklaruje, že cílem firmy je „trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.“ Jaká je praxe? Určitou představu lze získat z výročních zpráv. V té prozatím poslední se lze setkat s údaji o výsadbě stromů podle druhů za období 2011 – 2016.Výsadby stromů v lesích města Olomouce a.s.Je patrné, že ačkoliv jsou nejvysazovanějšími stromy duby a buky, smrky a borovice jsou hned v závěsu. Zejména v případě smrků je tento fakt zarážející, protože podnik nevlastní téměř žádné území, kde by byly do budoucna vhodné podmínky pro jeho pěstování.

Hospodaření podniku je certifikováno v systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ten je konkurentem programu FSC (Forest Stewardship Council). Oba programy srovnává např. Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-komise-pro-zivotni-prostredi-av-cr-k-parlamentnim-seminarum-o-lesich) a dává přednost FSC z důvodu omezení povolených holin. Také my toto řešení v dlouhodobém programu podporujeme.

Členové Zelených v Olomouci se znovu zapojili týmově do kampaně Do práce na kole, která byla zahájena 1. května a probíhá letos ve 31 městech a obcích v celé ČR. Letošní již osmý ročník této celostátní soutěže představil důležitou novinku – platformu Do školy na kole. Pořadatelé tak myslí i na studenty a žáky škol, kteří dosud neměli možnost se zapojit.

 

V Olomouci se tým Zelená Olomouc rozrostl na celkový počet 5 členů. Koordinátorem celé kampaně v Olomouci se v loňském roce stal opět (po pěti letech) bývalý zastupitel a člen pracovní skupiny pro cyklodopravu Pavel Bednařík. „Je to pro mě vzrušující zážitek se po pěti letech od prvopočátků, kdy jsme kampaň v Olomouci rozjížděli z nuly, vracet do velkého podniku, který oslovuje širokou veřejnost,“ říká Bednařík.

 

Letos se bude podle odhadů soutěže účastnit v Olomouci přes 1000 soutěžících, přesná čísla budou známa za několik dnů. Pod Olomoucí budou jezdit či chodit do práce také soutěžící z okolních měst a obcí, případně zaměstnanci firem, které v nich sídlí. „Jsem rád, že se nejedná pouze o lokální městskou záležitost, ale zapojily se aktivně i menší obce, jako jsou Loštice. Tam akci iniciuje sama aktivní paní starostka“, dodává Bednařík.

 

Jaké jsou letošní cíle kampaně? „Chceme rozhodně překonat počet 1000 soutěžících, to je taková osobní meta. Nabídneme také atraktivní ceny a inspirativní akce – besedy, přednášky, cyklojízdy nebo závěrečný večírek s předáváním cen, který proběhne 9. června v areálu letního kina. Považujeme také za důležité upozornit na právě dokončený Plán udržitelné mobility Olomouce, který v některých bodech změní podporu cyklodopravy v příštích letech.“

 

Akce Do práce na kole probíhá v celé republice od 1. do 31. května 2018. Registrovat se mohou týmy i jednotlivci na www.dopracenakole.cz, kde soutěžící naleznou také podmínky účasti i akce a ceny v daném městě. Registrace je prodloužena do pátku 4. 5.

 

Kontakt na místního organizátora:

 

Pavel Bednařík
pavel.bednarik@gmail.com
605 844 090

Francouzská firma Veolia, která od roku 2000 smluvně provozuje v Olomouci vodovody a kanalizace, se může radovat. Až do roku 2030 budou zisky z prodeje vody (odhadem asi 25-30 milionů ročně) nadále končit na jejích zahraničních účtech, místo aby byly investovány do čisté vody či oprav vodovodů, jejichž stáří tu a tam přesahuje 100 let. Na tom se 25. dubna shodli při slavnostním podpisu deklarace o vodárenství zástupci všech olomouckých politických stran, jmenovitě ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ProOlomouc, Občané pro Olomouc, ANO a TOP09. Jedinou stranou, která tuto deklaraci odmítá, jsou Zelení.

Politikové samozřejmě vše zabalili do  krásných slov. V prohlášení strany ujišťují, že udělají vše proto, aby město Olomouc získalo zpět od francouzské firmy Veolia kontrolu nad vodárenstvím. Jenže slib chtějí uskutečnit až v roce 2030. S trochou nadsázky a sarkasmu lze říct, že olomoučtí politikové za přítomnosti novinářů slavnostně slíbili, že do roku 2030 nebudou dělat nic. Přitom řada českých měst v poslední době zvažuje, že převezme správu vody od nadnárodních koncernů zpět pod svá křídla. V roce 2016 tak například učinila Plzeň. Výhodou takového řešení je to, že veškerý zisk z prodeje vody zůstává ve vodárenství a města snadněji dosáhnou na evropské dotace, což umožní opravovat infrastrukturu bez dramatického zvyšování vodného a stočného.

Zmíněné politické strany se dále zavázaly, že vedení města konečně po mnoha letech začne dodržovat zákony a bude investovat do oprav potrubí všechny peníze, které od Veolii dostává jako nájemné. Nemělo by ale být dodržování zákonů samozřejmostí? Je třeba svolávat tiskovou konferenci a podepisovat deklarace proto, aby politikové slíbili, že budou jednat v souladu se zákonem? Nabízí se otázka, zda je vůbec tento slib důvěryhodný, neboť letošní rozpočet města opět protizákonně vyvádí většinu prostředků od Veolii z vodárenství pryč na jiné účely, jak už se stalo v Olomouci zvykem. Pro lepší představu: z pronájmu vodovodů a kanalizací získalo město od Veolii v roce 2017 132 milionů korun, zatímco investice do nového potrubí ve stejném roce činily pouze 71 milionů. Letos město utratí za obnovu vodovodů a kanalizací jen 51 milionů. Podobná praxe se opakuje v Olomouci řadu let a vede k dlouhodobému podfinancování vodárenství. Od roku 2015 tento skrytý dluh narostl na více než 200 milionů, které budou muset z části pravděpodobně zaplatit občané ve vyšších cenách vody. Podle expertů přitom bude Olomouc potřebovat v nejbližších letech investice do infrastruktury ve výši 130 milionů ročně, aby bylo dlouhodobě zaručeno bezproblémové zásobování obyvatel vodou.

Strana Zelených chápe deklaraci o vodě jen jako snahu o PR v době blížících se komunálních voleb, ve kterých téma vody bude určitě hrát důležitou roli. Většina politických stran nese přímou zodpovědnost za neutěšený stav olomouckých vodovodů a kanalizací a zmíněná deklarace je jen snahou zakrýt jejich dlouhodobou nečinnost či nekompetentnost. Strany teď předstupují před voliče a říkají: „Udělali jsme první krok k vyřešení problému“. Stačí ale pár hezkých slov k nápravě dlouhodobě neutěšeného stavu vodárenství?

Náš člen Radim Zámec upozorňuje na špatný stav a zanedbanou údržbu vodovodů a kanalizací v Olomouci. Zamýšlí se nad příčinami problému a varuje: pokud nezastavíme současnou nezodpovědnou politiku už dnes, za pár let budeme platit za vodu hodně přes 100 korun. 

Celý článek zde

Celý článek naleznete zde

 

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé statutárního města Olomouce,

 

dne 12. 3. 2018 budete na jednání zastupitelstva města Olomouce projednávat bod, který se týká odkupu Androva stadionu do vlastnictví města.

Strana zelených vás vyzývá k zamyšlení nad následujícími důvody a doporučuje Vám, abyste odmítli koupi stadionu.

Kdo fandí fotbalu a Sigmě, musí prodej odmítnout

Náš nesouhlas s koupí stadionu vychází i z toho, že všichni v Olomouci ví, jak dnes vypadá hokejová hala. Fotbalový stadion vypadá lépe jen díky tomu, že byl od 90. let ve vlastnictví akciové společnosti. Domníváme se, že veřejný sektor nebude schopen investovat dostatek financí do sportovního zařízení tak, aby splňoval stále náročnější regule UEFA pro pohárové a mezinárodní zápasy.

Stadion a fotbalový klub bude v budoucnu odkázán na hlasování zastupitelů o investicích a vy, zastupitelé města Olomouce, sami nejlépe víte, jak je politická vůle krátká a vrtkavá.

Divíme se tomu, že druhý akcionář Sigmy Olomouc se snaží převést stadion do rukou města. Nejlepší stadiony v České republice jsou téměř vždy ve vlastnictví soukromých osob, ať už jsou to Sparta, Slavie či Teplice. Jedinou výjimkou je Plzeň, která si na nový stadion musela počkat, až když zažila úspěchy v pohárové Evropě.

Strana zelených proto navrhuje, aby město Olomouc vyměnilo své akcie za veřejné pozemky v okolí stadionu. Klub a stadion pak bude tvořit jeden kompaktní subjekt.

Finanční transakce je výrazně nevýhodná pro Olomouc

Hlavním důvodem, proč nekupovat tuto nemovitost, je dluh města, který dosahuje 2 miliardy korun. Neustále roste výše uvěrového zadlužení. Zároveň také soustavně klesají investiční výdaje a městu roste každým rokem vnitřní dluh. Město není schopné dostát svým závazkům na poli investic. Opravy a úpravy se dělají pod nátlakem státních orgánů (Drážní úřad, Policie ČR). U koupě stadionu zcela chybí jasný ekonomicko-obchodní plán, ze kterého lze jasně vyčíslit budoucí náklady.

Podívejme se na příklady z minulosti:  Aquapark stál městskou pokladnu v konečném součtu více než 1 miliardu korun, přestože měl stát zhruba 300 milionů korun. Podobným příkladem je i budova Namira. Město prodalo svůj pozemek a soukromý vlastník na něm vybudoval multifunkční objekt, který nyní město splácí formou nájmu.

I vy nyní budete rozhodovat o podobně nebezpečné transakci. Odpovědnost je na vás, na jednotlivých zastupitelích. Pevně věříme, že zastupitelstvo přijme rozhodnutí, které nepoškodí město Olomouc a jeho budoucnost.

Strana zelených se domnívá, že rozhodnutí, které takto výrazně zatíží městský rozpočet, by mělo projít veřejnou debatou, která by se měla konat ještě před komunálními volbami. Strana zelených preferuje vyhlášení referenda o této otázce s tím, že by se konalo ve stejném termínu jako komunální volby.

Více informací o našem pohledu na odkup stadionu a navržená řešení najdete na tomto odkazu.

 

Strana zelených ZO Olomouc