Strana zelených zásadně nesouhlasí s návrhem politických představitelů města Olomouce na odkoupení Androva stadionu a souvisejících pozemků.

 

Andrův stadion slouží pouze profesionálnímu sportu. Občané města Olomouce z koupě tohoto stadionu nebudou mít žádný užitek, ponesou nejen dnes, ale i do budoucna pouze finanční náklady. Tyto náklady výrazně ovlivní investice do mnohem potřebnějších oblastí.

 

Strana zelených proto vyzývá členy RMO (ČSSD, ODS, TOP09, KDU- ČSL), aby zveřejnili rozpočtové položky, které budou touto akvizicí ovlivněny. Zároveň Zelení vyzývají ke zveřejnění finanční rozvahy, ve které budou vyčísleny reálné provozní náklady vyplývající z vlastnictví tohoto stadionu – včetně mezd, oprav menšího rozsahu, správy. Dále k předložení technických zpráv, která budou obsahovat stav technologií a harmonogram jejich oprav / výměn, včetně dvacetiletého výhledu investičních akcí týkající se tohoto stadionu.

 

Zdůrazňujeme, že kupní cena za stadion není konečným účtem. Město Olomouc bude tento stadion financovat v následujících letech nemalými finančními prostředky, jejichž výše není v současnosti známá. Tento stadion navíc nebude v ničem sloužit veřejnosti, kromě toho, že si občané města mohou koupit vstupenku a jít se podívat na zápas profesionálních fotbalistů.

 

Takto nevýhodná transakce se na olomouckém trhu již dlouho nevyskytla. Strana zelených si dovoluje připomenout dvě známé akce, se kterými se tato akce dá velice dobře srovnat -Aquapark a Namiro. V obou výše zmíněných obchodech města Olomouce výrazně vydělávají všechny ostatní zainteresované strany (banky, privátní společnosti, účelově vzniklé společnosti atd.) a město Olomouc (potažmo daňový plátce) nese všechna rizika a finančně výrazně tratí.

 

Strana zelených proto vyzývá představitele města Olomouce, aby tento obchod nerealizovali. Je jedenáct měsíců před komunálními volbami. Nechme občany tohoto města rozhodnout, zda chtějí, aby město Olomouc vynaložilo ze svého rozpočtu stamiliony korun na vlastnictví stadionu, který slouží pouze profesionálním fotbalistům. Navrhujeme, aby představitelé města Olomouce spojili komunální volby v roce 2018 s otázkou koupě Androva stadionu. Nechť občané rozhodnou.

 

Strana zelených prosazuje v souvislosti se situací v a.s. Sigma Olomouc následující řešení:

Město Olomouc prodá druhému akcionáři SK OLOMOUC Sigma MŽ, zapsaný spolek svých 34,12% akcii.  Součástí transakce bude převod pozemku Katastrální území Olomouc Nová Ulice 451/1 do vlastnictví Statutárního města Olomouc. Jako podklad pro ohodnocení 34,12% akcii, které město v současnosti drží budou sloužit již vyhotovené znalecké posudky. Tímto vstřícným krokem se město vzdává hodnoty aktiv, které SK Sigma Olomouc má (například hráčský kádr) a které nejsou součástí znaleckého posudku.

 

Upozorňujeme, že pokud představitelé města Olomouce budou pokračovat v realizaci tohoto pro město výrazně nevýhodného obchodu, bude Strana zelených nucena podniknout všechny kroky, aby tuto transakci znemožnila.

 

Lubomír Šavrňák                                            František Kocourek

777 309 902                                                   604 543 099

lsavrnak@gmail.com                                      frantisek.kocourek@zeleni.cz