Lídryní naší kandidátky v letošních volbách je Hana Vacková. Mohli bychom popisovat její bohaté zkušenosti z Komise městské části Hejčín, nebo Výboru  pro vzdělávání Olomouckého kraje, ale tentokrát nám jde o něco jiného.  Je totiž nejen jedinou kandidátkou na olomouckou primátorku, ale v případě úspěchu by se zároveň stala první ženou v této funkci vůbec. Vypadá to, že i v 21. století zůstává olomoucká politika převážně mužskou záležitostí. A to chceme změnit.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí zavedení volebního práva žen. Jak ale připomíná místopředsedkyně SZ Petra Jelínková, jsme dnes jedinou stranou, která politickou rovnost pohlaví bere vážně. Na rozdíl od jiných politických sil totiž dostatečné zastoupení žen v politice považujeme za zásadní pilíř demokracie. A nejsme sami. Podle organizace Fórum 50% se přes 62 % dotázaných domnívá, že je potřeba aktivně podporovat vstup žen do politiky. Zřejmě si všichni podvědomě uvědomujeme to, co bylo dokázáno i vědecky – smíšené týmy jsou inovativnější a pracují efektivněji. Mimo to bylo zjištěno, že země s vyšším zastoupením žen v politice mají nižší míru korupce.

Proto na naší kandidátce najdete úspěšné ženy – manažerky, vědkyně, nebo třeba učitelky. Ne všechny jsou členkami Strany zelených, spojuje je ale ochota využít své zkušenosti ve prospěch města. Chcete-li, aby bylo příští zastupitelstvo města pestré a zastupovalo všechny skupiny Olomoučanů, zvažte prosím podporu kandidátky Zelených.