Dnes Vám představíme pár nejhloupějších mýtů o Zelených a uvedeme je na pravou míru. Jistě jste již zaznamenali, že Zelení s dlouhodobě konzistentními a autentickými postoji se v poslední době stávají terčem různých populistů, kteří se je snaží v očích veřejnosti vykázat mezi jakési nepřátelské „elity“ či neexistující „pražskou kavárnu.“ Rádi si při tom vypomůžou nějakou tou lží či zavádějícím tvrzením. Mnohá opatření a hodnoty, které Zelení prosazují s cílem zlepšit život občanů, se tito populisté snaží převrátit v přesný opak: v něco, co lidem vlastně škodí. Tak například?

1/ EKOTERORISTÉ

„Máte radši žáby než lidi.“

To je prosím první velké nedorozumění. Člověk jako bytost je nám bližší a dražší než mnoha jiným stranám. Celé naše úsilí a náš program se točí kolem dobrého života lidí. To ale není možné bez zdravého okolního světa. Ačkoli ve městech jsme na to možná už zapomněli, lidé jsou zcela závislí na prostředí, ve kterém žijí, a na rovnovážném ekosystému. To, že dlouhodobě upozorňujeme na klimatickou změnu, kterou už snad pociťuje opravdu každý, nebo na úbytek hmyzu či žížal, neznamená, že teploměr nebo žížaly nadřazujeme nad lidi. Naopak, musíme o těchto věcech mluvit proto, že jsou pro náš nerušený život zcela zásadní. Je také mylné se domnívat, že Zelení jsou jen banda floutků, kteří se programově připoutávají ke stromům nebo svými těly blokují provoz jaderné elektrárny. Jsme organizovaná (ale demokratická) politická strana, která sdružuje celou řadu odborníků z různých odvětví a hlavně zkušených a kompetentních osob, které za posledních 25 let řídily mnoho obecních úřadů a radnic. Nejsme snílkové ani naivní nadšenci. Pouze usilujeme o zachování takového životního prostředí, ve kterém bude prospívat nejen flora a fauna, ale především my a naše děti.

2/ CYKLOTERORISTÉ

„Omezujete řidiče i chodce, lobbujete za cyklisty.“

Dopravní omezení, která Zelení prosazují konkrétně v Olomouci, se týkají především tranzitní kamionové dopravy vedené přes obytné čtvrti, kde tato doprava narušuje statiku domů, zvyšuje nebezpečí pro chodce, způsobuje zdravotní zátěž a snižuje komfort obyvatel. Hájíme jednotlivé občany, ne kamiony. To je špatně? Respektujeme potřebu individuální automobilové dopravy, nabízíme však dvojí alternativu. Když pomineme drahé osobní elektromobily, tou první alternativou je zatraktivnění městské hromadné dopravy. Vozový park DPMO by už měl správně sestávat z plně klimatizovaných elektroautobusů, a to při zachování současných cen jízdného. Navrhujeme například možnost elektronických plateb, zavedení levných krátkodobých jízdenek či jízdné zdarma pro osoby nad 60 let. Druhou alternativou je zmiňovaná cyklodoprava: vybudování skutečných cyklostezek, které nebudou v parcích ohrožovat chodce a které budou bezpečné i pro samotné cyklisty díky tomu, že jízdní pruhy budou odděleny patníkem či trávníkem od zbytku silnice, jak je to běžné třeba v Holandsku, Dánsku nebo Švédsku. Přetíženost dopravy ve městě a nedostatek parkovacích míst chceme řešit koncepcí záchytných parkovišť na příjezdových trasách do města s návazností na MHD, dále např. odkupem parkovacího domu pod Hanáckým kopcem nebo podporou carsharingu. Představovali jste si cykloteror takhle?

3/ MELOUNI

„Jste melouni: zelení zvenčí, rudí uvnitř.“

Zelené politice jsou vlastní zásady sociálního liberalismu, udržitelného rozvoje a především občanské společnosti. Západoevropští zelení, kteří vzešli z mírového hnutí šedesátých a sedmdesátých let, přirozeně inklinují k intelektuální levici. Oproti nim se česká Strana zelených (založená v prosinci 1989) vždy pohybovala kolem politického středu. Důvodem je specifická historická zkušenost, přirozeně antikomunistické rysy i kořeny v disentu. Zelení nejsou fanatiky, kteří světu vnucují ekologický džihád, a opravdu u nás nechtějí obnovit reálný socialismus, jak se nám někteří snaží podsouvat. V místních organizacích panuje pluralita názorů a o programu a dalším směřování se vede otevřený dialog. Především nám jde ale o řešení pro 21. století, která budou efektivní, liberální a ve veřejném zájmu. Posuďte sami, zda je tohle nějaký bolševismus?

4/ VÍTAČI

„Zelení jsou vítači, chtějí přijímat islámské teroristy a zavést právo šaría.“

Vítači, sluníčka, dobroseři, nebo taky havloidi či pražská kavárna jsou novotvary posledních let. Všechna zmíněná označení jsou záměrně hanlivá a slouží jejich autorům k urážení názorových oponentů a získávání laciných bodů u svých přívrženců vyvoláváním strachu a nenávisti. Držme se ale „vítačů:“ Zelení nikdy nebyli stranou „vítající“ vlnu uprchlíků či ekonomických migrantů během krize ani nyní. Tuto situaci nevytvořili ani z ní nemají radost. Pouze ji akceptují takovou, jaká je, a to jak z hlediska mezinárodního práva, tak i v rámci evropské politické reality. Namísto zavírání očí před existujícím problémem a zbytečného řvounství se Zelení chtějí podílet na konstruktivním řešení. Žádný problém nevyřešíme tím, že budeme předstírat, že neexistuje.

5/ HOMOLOBBY

„Staráte se o práva úchylů a ohrožujete tím tradiční rodinu.“

Nelze prokázat ani ověřit, zda se podíl homosexuálně orientovaných osob v Zelených liší od podílu homosexuálů v jiných politických stranách (včetně lidovců). Co však říci lze, je, že Zelení jako jedni z mála otevřeně a dlouhodobě hájí práva opomíjených či znevýhodněných menšin, tedy i homosexuálů a stejnopohlavních párů, jimž současný právní systém upírá stejné postavení a praktické výhody soužití, jaké zajišťuje párům heterosexuálním. Zelení podporují, aby tyto páry byly konečně zrovnoprávněny. Spojování Zelených s „homosexualismem“ podle Klause a Jakla, kterým tito pánové označují jakousi nátlakovou ideologii, kde jsou jedni prosazováni na úkor druhých, je záměrně zavádějící. Naše rodinná politika svědčí o tom, že tzv. „tradiční rodina,“ ale například také matky samoživitelky, mají u Zelených silné zastání. Žádnou pozitivní společenskou hodnotu neohrožujeme a nikoho neupřednostňujeme. Pokud se má soužití muže a ženy čeho obávat, je to snad partnerská nevěra, dluhové pasti, vzájemné odcizení nebo snížená ochota komunikovat a společně zdolávat partnerské překážky. Nejsou to ale homosexuálové ani Zelení.

 

Do Olomouce každoročně zavítá na městské pozemky řada českých cirkusů. Jako Zelení jsme jednoznačně proti tomu, aby je v tom naše město dále podporovalo. Živá divoká zvířata, která jsou nucena provozovat pro ně nepřirozené činnosti pouze pro naši zábavu, dávno nepatří do tohoto století. Jako náhradu bychom uvítali ve městě pouliční divadla nebo akrobatická vystoupení.

Zvířata, která v cirkusech vystupují, žijí obvykle v naprosto nevhodných podmínkách – po většinu času jsou uvězněna v malých prostorách, ve kterých nemají dostatek pohybu, a které neodpovídají jejich přirozeným potřebám. V letošních extrémních teplotách pak navíc nejsou vždy vhodně umístěna ve stínu, což může způsobit jejich přehřátí a dehydrataci.

Zvířata nejsou věci. To, jakým způsobem se k nim ale v cirkusech chovají, se vymyká zdravému rozumu. Nedávno byl zveřejněn obsáhlý rozhovor s Pavlem Kluckim, který několik let pracoval jako ošetřovatel v cirkusech. Čtenář se v něm dozví o nelítostných praktikách a bití zvířat. Neexistuje žádný důvod, proč by se tyto věci měly odehrávat na městských pozemcích.

 

Proč chceme zákaz jen pro město a ne pro celou zemi?

Je obrovským pochybením našich legislativců, že zatím neprosadili plošný zákaz pro divoká zvířata v cirkusech. Dlouhodobě o to přitom usilují organizace jako Svoboda zvířat. Existuje také petice, kterou již podepsalo více než 13 500 lidí.  

Zákaz vystupování divokých zvířat není nic neobvyklého – z našich sousedů je tento zákaz platný v Rakousku, na Slovensku se zatím projednává. I v ČR už některá města zakázala pronájem vlastních pozemků cirkusům. Naposledy to byl nedaleký Zábřeh, kde tamní radnice uspořádala i anketu mezi občany, ze které jasně vyšlo, že většina si cirkusy nepřeje.

Kromě důstojného života pro zvířata přinese zákaz cirkusů se zvířaty i další výhody – město se zbaví ohyzdných tabulí, které jej permanentně “zkrášlují” během celé cirkusové sezóny. Máme přitom podezření, že řada z těchto tabulí není povolená. Místa pro výlep plakátů jsou v každé obci jasně určena a mimo tato místa není podobná reklama možná. Například v historickém centru by totiž musel být oficiálně požádán o stanovisko památkový odbor magistrátu. S velkou pravděpodobností by žádosti nevyhověl. 

 

Mgr. Ondřej Plachý

kandidát do zastupitelstva za Zelené

ondrej.plachy@zeleni.cz

Klimatické změny přinesly do Česka už čtvrtý rok velmi suché a horké počasí. Větru a dešti neporučíme, ale město může bojovat s následky sucha a i s jeho příčinami. Stávající vedení radnice bohužel neví jak. Zde je šest zelených účinných způsobů, jak si poradit s následky sucha:

 

 • Zeleň, zeleň a zeleň. Myslíte si, že Olomouc je městem parků a zeleně? Omyl. Pouze 11 % rozlohy města tvoří parky či lesoparky, zatímco Praha či Brno se pyšní až 20-25%. Přitom stromy ochladí své okolí až o 3 stupně nejen svým stínem, ale i pomalým vypařováním vody z listí. Zeleň se dá vysázet i na velmi neobvyklých místech jako střechy domů. Zelená střecha může být i o 55 stupňů chladnější, než klasická.

 

 • Vodní prvky. Malé fontánky nebo nízkonákladová mlžítka v ulicích osvěží kolemjdoucí a ochladí okolí lépe a účinněji, než kropicí vůz.  

Ukázka vodních prvků v Praze 4 na Pankráci, kde je radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová za Zelené.

 

 • Zastínění ulic a dětských hřišť. Historická centra měst se v létě zahřívají mnohem více než sídliště. Ve španělské Barceloně či Madridu radnice na léto instaluje elegantní plachty do ulic, které vytvářejí příjemný stín a přitom neruší historický ráz města. Stejný systém prosadili Zelení v Brně na odstínění dětských hřišť, která jsou jinak ve vedru prakticky nepoužitelná.

Zastínění hřiště na Brně-střed, kde se o příjemnější veřejný prostor stará naše místostarostka Jasna Flamiková.

 

 • Zachytávání a přirozené vsakování dešťové vody. Betonové, vyasfaltované nebo vydlážděné plochy nejenže vytvářejí v létě pro obyvatele měst nesnesitelné prostředí, ale vzácnou dešťovou vodu svedou do kanalizace, odkud rychle a bez užitku odteče regulovanými řekami k našim sousedům. Přitom stačí málo, aby voda vsákla do země: vybudovat na sídlištích zasakovací průlehy či příkopy, používat vsakovací dlaždice místo klasických, tramvajové pásy osázet zelení a na veřejných prostranstvích částečně nahradit beton suchomilnými květinami či trávou. Dešťovou vodu také lze zachytávat a používat třeba k zalévání zelených střech a další zeleně.

Zelený tramvajový pás v Praze 8, kde je místostarostou Petr Vilgus za Stranu zelených.

 • Klimatizace do MHD. Cestující během horkého léta může snadno od cestování MHD odradit ještě větší vedro uvnitř autobusu či tramvaje. Pro zvýšení komfortu je vhodné, aby dopravní podnik nakupoval nové vozy pouze s klimatizací, jak to již dělají ve Zlíně nebo v Ostravě.

 

 • Méně skladišť a logistických center. Logistická centra nejen zatěžují dopravou celé město, ale zároveň podle vědeckých studií ohřívají město jako horkovzdušná trouba, protože kolem dokola je jen beton pro náklaďáky. Podle vědců má Olomouc takových míst stejně jako parků, procentuálně podstatně více, než třeba Praha, či Brno.

 

O tom, jak na úrovni města bojovat s příčinami klimatických změn a sucha, napíšeme zase příště.

 

 

Radim Zámec

Dvojka na kandidátce SZ ve volbách do olomouckého zastupitelstva

 

Jsme to, co jíme. Ale platí to také pro naše děti? Zajišťují školní zařízení zřizovaná městem dostatečně kvalitní a pestré stravování v jídelnách, které by navíc bylo ekologické a zdravé? V současné době je odpověď negativní, ale můžeme to společně změnit.

Dnešní děti ve školních jídelnách dostávají prakticky totožnou stravu, která v nich byla podávána už za minulého režimu. Nejčastěji se jedná o maso a přílohu, někdy pak také o jídla vyrobená z mouky a cukru.  . Různě tepelně upravená i syrová zelenina spolu s ovocem by přitom správně měla na talíři zastupovat podstatnou část pokrmu. Z luštěnin, které jsou nutričně velmi bohaté a přitom levné, v současné školní nabídce zůstávají maximálně kaše nebo nepříliš husté polévky. Kromě toho se připravujeme o možnost pozitivně děti ovlivnit a ukázat jim, že chutná strava se dá připravit i bez smaženého jídla, přeslazených nápojů nebo cukrovinek.

Z toho pro žáky vyplývají tři hlavní problémy:

 1. Jídlo nereaguje na moderní trendy, není pestré dle současných standardů.
 2. Děti tak na obědy nechodí, protože pro ně nejsou atraktivní, nebo nesní celou porci a dojídají se nezdravými potravinami.
 3. Dochází k nárůstu mladých lidí s nadváhou a raketově se také zvyšuje dětská obezita.

Tyto dopady jsou ale navíc ještě zesíleny dvěma dalšími problémy, které jsou se současným způsobem stravování spojeny:

 1. Extrémní ekologická zátěž z potravinového průmyslu, která se nijak neprojevuje na výběru a nákupu surovin do školních jídelen.
 2. Obrovské plýtvání jídlem, daná také tím, že většinou není možné si jídlo zvolit.

Současný trend je přitom neudržitelný – stoupající teploty a nedostatek vody povedou ke zdražování, a to převážně u živočišných surovin, které představují jeden z pilířů současného jídelníčku pro děti. Změna stravování a přechod na udržitelnější suroviny, jako například již zmiňované luštěniny, může znamenat úsporu jak pro jídelny, tak i pro samotné rodiče.

A to je škoda, neboť existuje spousta receptů, které by šly velice snadno implementovat do závodního stravování – namátkou zmíním tabouleh, hummus, zeleninový celozrnný kuskus, grilované tofu nebo smetanová omáčka s tempehem. Všechny zmíněné pokrmy přitom  neznamenají snižování kvality nebo výživové hodnoty jídel. Naopak – obsahují mnoho skvěle vstřebatelných živin, které často našim dětem ve školním stravování chybí.

O kvalitě zdravého stravování se můžete přijít sami přesvědčit, a to už 27. 10. 2018 na Veggie Festu, který pořádáme v Olomouci už počtvrté. Jedním z témat na něm bude i příprava jídel pro děti.

 

Za Zelené,

kandidát do zastupitelstva

Mgr. Ondřej Plachý

Vážení Olomoučané,
v říjnu se budete rozhodovat, komu dát hlas v komunálních volbách. Dovolte nám v krátkosti představit 5 hlavních důvodů, proč věříme, že je dobré hlasovat právě pro nás, Zelené:

1/ Čas vystřídat

Olomoucká politika je dlouhodobě zabetonovaná, vévodí jí už 20 let ty stejné tváře a strany a nedochází ke generační obměně a střídání u moci. To jsou přitom zcela zásadní mechanismy demokracie, které zajišťují její správné fungování. Tradiční strany jsou ideologicky vyčpělé, letargické, nepřinášejí žádná nová témata a svou aktivitu už dávno redukovaly na čistě mocenskou politiku. Zelení naopak dlouhodobě vnáší do veřejného prostoru nová, často nepohodlná témata a jen těžko je lze nařknout z nějakého prospěchářství nebo účelového jednání. Věříme tomu, co nabízíme. Jsme autentičtí a jsme čistí.

2/ Palčivá témata dneška

Doba se rychle mění a spolu s ní se mění i aktuální problémy, kterým čelíme. Máme na mysli především čím dál větší vedra a sucho. Tradiční politická garnitura bohužel prokázala, že není schopna reflexe a myšlenkového posunu. Matadoři olomoucké politiky nadále žijí hluboko v 90. letech nebo v prvním desetiletí nového století a dál urputně nabízejí jen to, co bylo aktuální tehdy: chtějí stavět další obchodní střediska a další parkovací místa. Ty přitom problém vedra jen zvětšují. Je třeba se konečně porozhlédnout jinde a zvolit si takové zástupce, kteří budou palčivé problémy dneška řešit. A kdo je k boji se suchem a vedrem povolanější a kompetentnější než Zelení, kteří na příchod těchto změn upozorňovali jako jediná politická strana dlouho dopředu a byli kvůli tomuto postoji vysmíváni?

3/ Moderní město

Zelení znají světové trendy. Máme chytrá řešení, která občanům zpříjemní život ve městě. Máme skutečnou vůli a zkušenosti tyto změny prosazovat. Jsme strana pro 21. století. Chceme modernizovat MHD, chceme změnit celkovou koncepci dopravy tak, aby neobtěžovala obyvatele města, ale zároveň bylo snadné a rychlé se po městě pohybovat. Chceme zlepšit kvalitu veřejného prostoru v Olomouci a investovat do parků a zeleně, což jsou oblasti, které jsou v Olomouci žalostně zanedbané. Přitom zásadním způsobem přispívají k tomu, zda se ve městě cítíme dobře nebo ne. Většina ostatních stran tato témata přehlíží.

4/ Stop korupci a plýtvání

Jsme protikorupční strana, která bojuje proti klientelismu a prosazuje zodpovědné nakládání s rozpočtem města. V minulosti se v Olomouci přihodilo mnoho průšvihů, které velmi zatížily veřejný rozpočet a naopak z nich profitovaly soukromé subjekty. Jde například o kauzu akvaparku, o budovu Namiro, čerstvý odkup Androva stadionu nebo skandální stav olomouckých vodovodů, na jejichž opravu nejsou peníze, protože ty končí v soukromých kapsách. Malá skupina vlivných podnikatelů má nadstandardní vztahy s mnoha vedoucími představiteli města a na správě financí a investicích Olomouce se to bohužel často negativně projeví. Tento stav musí skončit. Zelení prosazují transparentní a efektivní správu města, která bude ve prospěch všech občanů.

5/ Zdravé a příjemné místo pro život

Zelení jsou jediná strana, která bere vážně téma zdraví občanů a odmítá jej podřídit ekonomickým zájmům. Zdravé životní prostředí je základ kvalitního života. Jsme také strana, která chce dělat politiku ve prospěch rodin s dětmi, a máme připraveno mnoho řešení, která rodinám zpříjemní a usnadní život ve městě. V neposlední řadě jsme jediná strana, která mluví o kráse, o příjemných pocitech, o dobrém životě. Většinu stran zajímají jen ekonomické ukazatele, ale my chceme především žít na krásném místě, v příjemném a přívětivém prostředí, kde se nám zkrátka „líbí.“ Lidé nejsou zvyklí tyto věci od politiků slýchat, ale zamysleme se, není v této naivitě vlastně velký kus pravdy? Není to právě to, co nás činí šťastnými a spokojenými?

Chceme krásné, čisté, zdravé, prosperující, moderní a fungující město pro všechny Olomoučany, především pro naše děti! Volte na podzim Zelené.

Vážení Olomoučané,

V letošních komunálních volbách se budeme o Vaše hlasy ucházet jako samostatný subjekt, nikoli v koalici nebo na cizích kandidátkách. Dovolte nám prosím touto cestou přiblížit okolnosti, které nás k tomuto rozhodnutí vedly.

 

Jak jsme na tom po parlamentních volbách?

Strana zelených je nejdéle působícím polistopadovým politickým subjektem. Ačkoli se nám v minulých parlamentních volbách nepodařilo zaujmout dostatek voličů, stále cítíme povinnost přinášet do politiky ne vždy populární, ale o to potřebnější témata, která ostatní strany zanedbávají. V Olomouci to platí o to více! Dlouhodobě prosazujeme řešení, která jsou logická, v zájmu občanů města a jejich cílem není pouze náš osobní profit, jak je to v Olomouci bohužel u většiny ostatních politických stran. Zároveň ale cítíme i hrdost, že smíme zelenou politiku hájit jako součást významné celoevropské strany.

Nedávný neúspěch nám velí skromnost a soustředěnou intenzivní práci. Aby ovšem naše práce přinášela to pravé ovoce, musíme se stát součástí rozhodovacích procesů, tzn. musíme uspět ve volbách.

 

Koaliční vyjednávání

Snaha o změnu velmi často naráží na populismus, politikaření a zavedené mafiánské struktury a klientelistické sítě. Čím větší je politický subjekt, tím větší má váhu a také možnost prosadit změnu. Proto nepovažujeme za smysluplné tříštit síly tam, kde se mohou spojovat.

 

Trojkoalice Zelených s Piráty a hnutím PRO Olomouc

Na podzim 2017 jsme oslovili olomoucké Piráty s vizí budoucí koalice pro komunální volby 2018. Předložili jsme témata k diskuzi a představili naše odborníky se zkušenostmi v zastupitelstvu, komisích i dozorčích radách. Ačkoli jednání zpočátku vypadala slibně, nakonec se Piráti rozhodli pro koalici s hnutím PRO Olomouc.

Iniciovali jsme schůzku všech tří subjektů s vizí utvořit silnou trojkoalici. I tato snaha skončila neúspěšně. Chápeme, že jak Piráti, tak PRO Olomouc chtějí také uspět a my jim, jakožto demokratickým stranám s podobným programem, jako máme my, úspěch přejeme.

Zároveň však hlasitě nesouhlasíme. Především v současné době by strany, které mají podobný program a chtějí společně čelit dlouhodobě zabetonované a netransparentní politické situaci v našem městě, měly své síly spojovat. Problém přitom nebyl v programu nebo názorech, ale v samotné (ne)ochotě se spojit. PRO Olomouc a Piráti nám nakonec nabídli několik míst na posledních pozicích jejich kandidátky bez plnohodnotné koalice nebo reálné šance,  že se nějaký náš zástupce do zastupitelstva dostane. Byla to místa bez možnosti úspěchu a zároveň vyřazení značky Zelených. Nabídku jsme odmítli jako nedůstojnou a znemožňující nám plnit program strany. Za těchto podmínek jsme se rozhodli kandidovat sami.

Zbývá jen dodat, že přehnané ambice a pragmatismus obou stran vedly záhy k rozpadu této koalice. Piráti se raději domluvili s populární, avšak v Olomouci neviditelnou, stranou STAN. PRO Olomouc později opakovalo nepřijatelnou nabídku, na základě které by jim Zelení pomohli naplnit kandidátku, ale nedostali by za to téměř nic. Silná koalice demokratických sil přitom je možná. Pro příklad nemusíme chodit daleko: V Prostějově utvořili čtyřkoalici Zelení, Piráti, STAN a TOP 09. Věříme, že koalice vydrží a v nelehkých podmínkách zatuchlé prostějovské politiky (tolik podobné té olomoucké) prokáže kvality a stane se dobrým příkladem olomouckým politickým organizacím pro volby v roce 2022.

 

Oslovila nás KDU-ČSL hlasující pro odkup Androva stadionu

Také jsme byli osloveni představiteli KDU–ČSL Olomouc. Spolupráce s lidovci již bezproblémově a hlavně efektivně funguje na krajské úrovni. Proč to tedy nezkusit i na komunální úrovni? Již první jednání před nás postavilo těžké překážky. Odkup Androva stadionu městem, proti kterému jsme se jasně ohradili jako proti krajně nevýhodné koupi, viděli zástupci KDU–ČSL opačnou optikou (což potvrdili hlasováním na březnovém zasedání zastupitelstva). Kromě toho byla KDU–ČSL u rozhodování o olomouckém aquaparku či budově Namiro. K této problematice máme dlouhodobě značné výhrady. Taktéž v případných povolebních koaličních jednáních bychom zřejmě nebyli tolik flexibilní jako náš potenciální partner. Nechtěli jsme být umínění ani jednat bez zdravého úsudku.

Jen jsme nechtěli naše svědomí ohýbat za hranici únosnosti. Lidovci zvážili naše požadavky (nikterak přemrštěné) a nakonec řekli koalici ne. Také jim přejeme volební úspěch.

 

A co dál? Do voleb na vlastní pěst! (a čest)

V posledních měsících jsme usilovně pracovali na nejlepším programu pro naše město a s ním před vás předstoupíme v podzimních volbách jako Strana zelených. Budeme vám připomínat, že máme dobré nápady, a především vám ukazovat, že máme schopné a kompetentní lidi, kteří je budou schopni realizovat. Zkrátka, že máme na to být užitečnou a kvalitní politickou silou v Olomouci!

Chceme krásné, čisté, zdravé, prosperující, moderní a fungující město pro všechny Olomoučany, především pro naše děti!

 

V Olomouci dne 30. 7. 2018        

 

Hana Vacková

Volební lídryně Zelených v Olomouci

Strana zelených dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že město se málo stará o svoje parky a neposkytuje dostatečnou podporu společnosti Flora Olomouc. Nelíbí se nám, že chybí koncepční vize a že město do Flory investuje méně peněz, než by mělo.

Nedávné odvolání ředitele Flory Olomouc proto vnímáme jako dobrou příležitost k restartu a k vykročení správným směrem. Požadujeme otevřené, nezávislé a kvalitně připravené mezinárodní výběrové řízení, ze kterého vzejde kandidát s patřičnými zkušenostmi a především s dlouhodobou vizí. Nemyslíme si však, že za současný neutěšený stav může výhradně dosavadní vedení Flory. Ačkoli byl odvolán ředitel, sáhnout do svědomí by si v tuto chvíli mělo také město.

Olomouc se na jednu stranu chce prezentovat jako město květin, na druhou stranu není ochotno pro to příliš mnoho udělat. Pokud skutečně chce, aby zeleň a květiny byly výkladní skříní Olomouce, mělo by na to uvolnit více finančních prostředků. I zvýšení investic v řádku jednotek milionů korun může pro místní parky znamenat významnou vzpruhu. Vedení města však zatím raději utrácelo stovky milionů za předražené a problematické investice do akvaparku, budovy Namiro či nejnověji do koupě Androva stadionu.

V posledním období byl navíc patrný tlak ze strany města na to, aby Flora hospodařila ziskově. Příští vedení města musí tuto představu opustit. O kvalitě parků či výstav nevypovídá jejich schopnost vydělávat peníze. Jde o veřejné statky, které mají především zajistit spokojenější život pro místní obyvatele. Nejde o podnikání. Město také musí do zvoleného kandidáta vložit plnou důvěru a nechat mu volné ruce k tomu, aby uskutečnil svoje vize a přišel s neotřelými kreativními řešeními, především ohledně výstav. Jen tak se jejich kvalita může vrátit tam, kde byla před desítkami let, v době, kdy byly výstavy olomoucké Flory pojmem a kdy se na ně sjížděli návštěvníci z celé Evropy. Současnou podobu výstav považujeme za nedůstojnou. Prodej ponožek, spodního prádla a dalších nesouvisejících předmětů dělá z Flory obyčejný místní trh. Je načase, aby květinové výstavy konečně vkročily do 21. století a obnovily svůj celorepublikový a mezinárodní význam.

Doufáme, že příští politická reprezentace si bude těchto problémů vědoma a bude novému řediteli či ředitelce Flory nápomocna v jeho či jejím nelehkém úkolu. Zelení podpoří taková opatření, která zajistí, že zeleň a květiny budou moci být právoplatně nazývány vlajkovou lodí Olomouce. Víme, jak na to.

Lídryně SZ pro komunální volby v Olomouci Hana Vacková komentuje problémy státních maturit. Celý text zde

Srovnání současného a navrhovaných řešení Náměstí republiky

Rada statutárního města Olomouce je podle serveru idnes.cz nejednotná v názoru na budoucí podobu náměstí Republiky v centru města. Údajně se vrací do hry možnost nechat na náměstí nadále parkoviště pro velké množství aut. Zelení se ptají, jak je to možné? Opravdu chtějí volení zástupci obejít většinový názor, který vzešel z veřejné debaty, kterou sám magistrát inicioval? Opravdu chtějí členové rady pokračovat v naprosto nevydařených rekonstrukcích, kterými vládní koalice v různém složení za posledních 15 let zhyzdila tvář historického města? Vstoupí-li pozorný návštěvník do památkové rezervace směrem od hlavního nádraží, dlažba, osvětlení i způsob vedení trakčního vedení se promění třikrát ještě předtím, než dojde na Horní náměstí. Trestuhodné zacházení s nejvyšším stupněm plošné památkové ochrany v republice ze strany odpovědné samosprávy je již do nebe volající a Zelení nehodlají jen přihlížet.

Dnešní náměstí Republiky bylo v minulosti důležitým místem tzv. olomouckého Předhradí. Také dnes tvoří komunikační tepnu a každý den po něm projdou tisíce obyvatel města, studentů a turistů. Bezprostřední blízkost hned několika budov Univerzity Palackého a významných památek města z něj dělá prostor setkávání s potenciálem, který nemá žádné místo ve městě. Žádné jiné městské centrum v České republice není studenty zaplněno tak jako centrum Olomouce a pro Předhradí to platí obzvlášť. Parkoviště bylo na náměstí umístěno v souvislosti se zřízením velké pošty, která ale pozbyla svého významu a její funkci převzaly úřady dále od centra. Na náměstí Republiky většinou neparkují rezidenti, ale lidé pracující v centru města a turisté. To dobře vyplývá z debat, které město iniciovalo a jichž se účastnili z velké části právě obyvatelé okolí. Téměř sedmdesát procent respondentů bylo pro snížení počtu parkovacích míst. Městská rada jistě dobře ví, že moderní městské centrum neznamená automobily a parkovací místa ale pěší zóny a cyklostezky. Náměstí Republiky se může stát místem farmářských a jiných trhů, zkrátka místem, kam je radost chodit a ne místem kde se proplétáme mezi automobily. A kam zaparkovat všechna ta auta? Do téměř nevyužívaného parkovacího domu několik málo desítek metrů daleko od náměstí v ulici Hanáckého pluku. Nechť město započne vážnou debatu o této možnosti! Pevně věříme, že trpělivost obyvatel Olomouce není do nekonečna natahovací a že se budou obyvatelé města v případě nesmyslného rozhodnutí ponechat na náměstí parkoviště mobilizovat. My určitě budeme iniciátory mobilizace. A věřte, nebudeme sami!

Lesy nevzkvétají. Co s tím?

O rozpadu lesa v okolí Olomouce jistě už víte. Největší změny krajiny okolo našeho města za mnoho desetiletí si samozřejmě všimla také média (např. https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/lesy-okolo-olomouce-jsou-k-nepoznani-lide-do-nich-nesmi-20180405.html). Tato situace je tragická, ale bohužel nepřekvapivá. V českých lesích se doposud často hospodařilo způsobem, který k těmto výsledkům přímo vedl. Klimatická změna, projevující se mj. častějšími a delšími obdobími sucha tyto problémy pouze zviditelnila. Svůj podíl má také myslivost, vedoucí k přemnožení lovených zvířat. Shodují se na tom lesníci Josef Fanta a Milan Košulič v nedávných rozhovorech (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kurovec-nam-liba-ruce-venkov-nerozvineme-tim-ze-postavime-la/r~3ffde2dc4c8611e8aca5ac1f6b220ee8/ a https://www.respekt.cz/spolecnost/v-lesich-je-nejvetsi-spoust-za-200-let-je-cas-prestat-se-smrky). Konkrétně zmiňují, že kromě častých monokultur je problematická také stejnověkost (vyplývající z hospodaření formou holosečí) a liknavost v boji s kůrovcem. Lesní zákon je přitom postaven tak, že špatnou praxi spíše podporuje.

Na nutnost změny lesů reagujeme ve svém dlouhodobém programu (https://www.zeleni.cz/dlouhodoby-program/). Deklarujeme tam, že “podpoříme zvyšování biologické rozmanitosti a stability lesů prostřednictvím jejich šetrného pěstění založeného na výběrných principech hospodaření a zvyšování podílu listnatých domácích druhů dřevin.”

Hospodaření lesů města Olomouce

Společnost Lesy města Olomouce a.s. je vlastněna městem Olomouc a navazuje na bývalou příspěvkovou organizaci Správu lesů města Olomouce. Spravuje lesy navrácené v restituci. Jak je patrné z následující mapky, jde převážně o lesy nivní v okolí řeky Moravy.

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s. - mapa

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s.

Na svém webu deklaruje, že cílem firmy je „trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.“ Jaká je praxe? Určitou představu lze získat z výročních zpráv. V té prozatím poslední se lze setkat s údaji o výsadbě stromů podle druhů za období 2011 – 2016.Výsadby stromů v lesích města Olomouce a.s.Je patrné, že ačkoliv jsou nejvysazovanějšími stromy duby a buky, smrky a borovice jsou hned v závěsu. Zejména v případě smrků je tento fakt zarážející, protože podnik nevlastní téměř žádné území, kde by byly do budoucna vhodné podmínky pro jeho pěstování.

Hospodaření podniku je certifikováno v systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ten je konkurentem programu FSC (Forest Stewardship Council). Oba programy srovnává např. Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-komise-pro-zivotni-prostredi-av-cr-k-parlamentnim-seminarum-o-lesich) a dává přednost FSC z důvodu omezení povolených holin. Také my toto řešení v dlouhodobém programu podporujeme.