Naše vize reagující na plán města revitalizovat tyto části historického centra je k nahlédnutí zde.

Zelení zahájili kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. Představili zároveň svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí.

„Olomoucký kraj je ideální místo k životu. Má historii, kulturu, vzdělávání i krásnou přírodu. Máme tu skvělou univerzitu s velkým potenciálem napříč vědeckými obory, nádhernou krajinu Jeseníků i 7. div České republiky – přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Mým cílem je, aby mladí a kreativní lidé kraj neopouštěli, našli tu kvalitní práci a budoucnost pro své děti. Nechci, aby náš region byl pouhou montovnou,“ uvedla lídryně Zelených za Olomoucký kraj Hana Vacková.

 

Kampaň Zelených bude stát na třech základních pilířích:

Moderní stát

Moderní stát podle Zelených masivně investuje do vzdělání a do svých lidí, které dobře platí, ale také podporuje vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic a v oblasti energetiky budou prosazovat obnovení podpory pro větrné elektrárny, malé bioplynové stanice nebo solární panely na střechách domů.

Příroda

Tradičním pilířem zeleného programu je příroda. Omezení velkotěžby a zemědělské velkovýroby je nezbytnou podmínkou pro zachování životního prostředí. Prioritou Zelených v této oblasti je zahájení sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podpora tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Zelení budou také usilovat o obnovení původních limitů těžby.

Jistoty a bezpečí

Zelení se chtějí v této oblasti zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí spojené s jednorázovou amnestií, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky – možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

 

„Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci, proto:

  • zvýšíme poplatky za těžbu, aby bylo na rekultivace
  • zvýšíme minimální mzdu na 15 tis., aby skončila levná práce
  • zavedeme mýto pro kamiony i na silnice II. a III. tříd, aby je bylo z čeho opravovat
  • nahradíme dotační politiku výhodnou pro velký byznys pomocí malým podnikům
  • zvýšíme zdanění velkých znečišťovatelů

Pak budeme mít z čeho podpořit rozvoj společnosti, jak jsme to načrtli ve třech prioritních pilířích našeho programu,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

 

Více informacích o programu Zelených a lídrech za jednotlivé kraje naleznete na www.zeleni.cz.

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Milan Deutsch
+420 775 556 587 | milan.deutsch@zeleni.cz

O klimatu, vodě a problémech životního prostředí hovořila v rozhovoru v pořadu Přes čáru nejmladší členka Zelených v Olomouckém kraji Antonie Bernadová.

Záznam rozhovoru si lze poslechnout zde:

V politice působí od roku 2014 a mezi témata, která ji zajímají, tedy přirozeně patří vzdělávání či lidská práva. Mimo politiku se také zajímá o výtvarné umění, film, divadlo a cestování. Děkujeme Haně Vackové za inspirativní odpovědi na témata týkající se zapojování žen do politiky.

 

Myslíte si, že u nás ženy čelí jiným překážkám než muži, chtějí-li být zvoleny do funkce?
HV: Těžko říct, obecně si myslím, že politika v dnešní době lidi moc nepřitahuje, momentálně je tu málo aktivních lidí. Když do politiky vstoupí žena, bývá to ještě podivnější, než když vstoupí muž. Pokud vyjdu z mých životních zkušeností, překážkám čelí spíše ženy mladší, které mají rodinu a děti a musí toho stihnout hodně. Ženy starší jsou spíše posuzovány ageisticky.

Setkala jste se někdy s tím, že by Vám byly přiřazeny určité úkony pouze kvůli přesvědčení, že byste si s nimi jako žena měla poradit lépe?
HV: V politice ne, tam je to spíš tak, že ženy se přizpůsobují mužům. Vládne tam velmi výkonové i bojovné prostředí na to, aby se ženy byly schopny domluvit a poradit si s tím, co lépe umí – vztahy.
Ale když tak uvažuji, možná některé věci ohledně setkání s novými lidmi mi byly svěřeny s odůvodněním, že lépe navazuji kontakty, nicméně to je více asi osobnostní rys, nemusí to platit o každé ženě.

Co je Vaše rada pro ženy, které dnes aspirují na to, aby se staly političkami?
HV: V České republice je politika hodně světem mužů, ať se připraví na velký boj, který zná jen tvrdé vyjednávání, přizpůsobuje ženy spíše mužskému světu než ženskému.
Myslím, že je dobré zůstat autentickou osobností a nenechat se zatáhnout do slovních bojů a šarvátek. Tohle ovšem vyžaduje velkou samostatnost a zdravé sebevědomí.

Chtěla byste na závěr něco dodat nebo třeba vzkázat?
HV: Aby to ale přes všechna uvedená negativa ženy nevzdávaly, je jich velmi potřeba!
V politice je potřeba empatie, vstřícnosti a vlídnosti, to by mohly ženy zvládnout.
A nesmějte se, není to idealismus.

Rozhovor připravilo Fórum političek Strany zelených.

Strana zelených v Olomouci se letos již počtvrté zapojila do soutěže Do práce na kole, v letošním roce s dosud největším týmem pěti členů. Zelení letos poprvé podpořili také účast členů v kraji uhrazením části členského poplatku – tato praxe je běžná u většiny zapojených institucí a firem.

Zelení v Olomouckém kraji se zapojili do soutěže Do práce na kole, letos již po čtvrté za sebou. Soutěžní tým Zelená Olomouc má letos celkem pět soutěžících, kteří k dopravě do práce využívají bicykl, případně využili dalších povolených možností zdravého pohybu – například chůze. „Do práce na kole je motivační kampaň, která má za cíl vyburcovat veřejnost k využívání udržitelných, environmentálně přívětivých způsobů dopravy. Konečně se nám podařilo zapojit větší počet členů a doufáme, že se nám bude dařit počet účastníků každoročně zvyšovat,“ uvedla koordinátorka týmu Renata Placková.

Krajská organizace také letos poprvé přispěje účastníkům kampaně uhrazením 50 % účastnického poplatku. Běžnou praxí organizací a firem zapojených do soutěže je uhradit celý poplatek nebo jeho část, aby tak motivovali své zaměstnance k pohybu a bezpečné, a často i rychlejší a ekonomičtější cestě do práce (příkladem jdou například Univerzita Palackého nebo firma Farmak, která je dlouhodobým šampionem soutěže).

„Soutěž Do práce na kole nemá jen praktický význam pro zdraví a pohodu účastníků, ale také význam symbolický. Vytváří povědomí o cyklodopravě jako silné a perspektivní alternativě k individuální automobilové dopravě, která u nás začíná být stále výraznějším problémem. Důkazem jsou i soutěže o nejdůležitější cyklo-dopravní opatření nebo kreativní soutěž – je to otázka životního stylu, která se postupně přenáší ze zapocených elasťáků k elegantním oděvům, přilbám a městským kolům. To je trend, který zelení podporují mimo jiné i účastí v této soutěži,“ podotkl bývalý zastupitel a člen Zelených Pavel Bednařík.

Pavel Bednařík se v současnosti soutěže účastní jako člen Zeleného týmu, přestože pobývá na dlouhodobé zahraniční stáži. Pravidla soutěže to umožňují. Jízda na kole je jeho běžnou pracovní náplní – pracuje pro rozvážkovou firmu Deliveroo (www.deliveroo.co.uk), která ve Spojeném království zaměstnává tisíce poslíčků na kole.

Zelení aktivně v oblasti cyklodopravy vystupují i mimo soutěž Do práce na kole. V pracovní skupině pro cyklodopravu navrhli a prosadili rozmístění stojanů v městě Olomouci v roce 2016 a 2017, angažují se i v dalších aktivitách, jako jsou konzultace zpracování Plánu udržitelné mobility v Olomouci.

Další zdroje:

  1. Web Do práce na kole (dopracenakole.net)
  2. Článek P. Bednaříka o cyklodopravě v Olomouci (a co je potřeba dělat): https://obcaneproolomouc.cz/cykliste-sobe-aneb-hanacky-amsterdam/
  3. Stránky zpracování Plánu udržitelné mobility: http://www.olomouc.dobramesta.cz/

 

Pavel Bednařík

Ilustrační foto: kampaň Do práce na kole

Sociální bydlení je nedílnou součástí politické reality v ČR. Důkazem je např. vládou schválený zákon o sociálním bydlení, který stanovuje základní parametry, jak má sociální bydlení vypadat a kdo na něj má mít nárok. Sociální bydlení není jen otázkou „problémových“ spoluobčanů, ale týká se matek samoživitelek, mladých rodin nebo seni-orů, kteří si nemohou dovolit hradit tržní nájemné, které je navíc v našem městě poměrně vysoké. Rada města se k agendě sociálního bydlení přihlásila již ve svém programovém prohlášení, a to lakonickým konstatováním: „Zpra-cujeme koncepci sociální bydlení.“

Návrh této „koncepce“ zpracován byl. Koncepce však nebyla dopracována a v praxi se promítla pouze do rozšíření pravidel pro přidělování sociálních bytů Správou nemovitostí Olomouc. Něco se udělalo, ale koncepce neexistuje. Nevíme, kam se bytová politika města má ubírat, nevíme, jaké jsou priority ani cíle v dlouhodobějším horizontu. Pravidla neodpovídají na zásadní otázky: jak se bude s lidmi, kteří dostanou přidělený sociální byt dále pracovat? Jak budeme hlídat převis poptávky nad nabídkou? A hlavně, kdy do tohoto režimu město nějaké byty uvolní?

Dlouho se také nic nedělo ohledně přidělování sociálních bytů. Nedávno byl zkolaudován soukromý bytový dům s 12 byty v lokalitě Klášterní Hradisko, brzy má být vystavěn další dům s 19 byty. Do prvního z nich byli doporučeni první nájemníci právě podle pravidel SNO o přidělování sociálních bytů. Chybí však několik zásadních věcí. Byty nesplňují některé základní požadavky ohledně vybavení, nájemníci si budou muset sami montovat kuchyňskou linku, sporák apod. Hlavní problém spočívá v izolovaném přístupu. Jak se mají jednotlivci i rodiny se sociálními problémy integrovat, pokud bydlí v izolované lokalitě a jsou obklopeni lidmi s obdobnými problémy? Nevytváříme tím novou sociálně vyloučenou lokalitu?

Dle tvrzení rady (OL 2/2017) město vlastní více než 1500 bytů, což rozhodně není málo. Tyto byty by ale neměly přednostně sloužit těm, kdo dají vyšší odměnu ve formě daru, ale naopak těm, kteří nejsou na dnešním trhu s byty schopni obstát. Město nemá plnit funkci realitního agenta, ale samosprávy, která je schopna postarat se o ohrožené občany.

Situace se může změnit zpracováním řádné a odborně podložené Koncepce sociálního bydlení města Olomouce. Protože bydlení není luxus, ale základní lidská potřeba. Nemožnost jejího naplnění potom s sebou nese vážné důsledky jak pro člověka samotného, tak i pro jeho okolí.