Včera bylo opět výživné a zajímavé zastupitelstvo. Projednávaly se tam zásadní věci – rozpočet, strategický plán, o těch si můžete přečíst i jinde. Připojil bych jenom pár drobných postřehů.

 

Původně pátý bod -ale nakonec hned první po schválení programu- byl bod nazvaný „Finanční dar na zakoupení diagnostického přístroje pro Fakultní nemocnici v Olomouci“. Podle důvodové zprávy mělo jít o přístroj na diagnostiku cystické fibrózy. Cystická fibróza je zákeřné onemocnění. Nicméně ze žádosti jsem se vůbec nedozvěděl, o jaký přístroj se jedná a na jaké konkrétní vyšetření.

 

Snažil jsem se to tedy dohledat tyto informace z veřejně dostupných zdrojů. Rozšířil jsem si díky tomu znalosti o cystické fibróze, za což jsem v konečném důsledku rád. Zjistil jsem, že všechna vyšetření pro diagnostiku cystické fibrózy Fakultní nemocnice rutinně provádí – jak vyšetření chloridů v potu, tak i genetické testy. Ty druhé jmenované dokonce dělají i komerční laboratoře, v Olomouci například Fertimed. Tak jsem tedy pátral dál.

 

Pátrání nepomohla ani skutečnost, že webové stránky spolku Crosspoint Olomouc se průběžně objevovaly a mizely. Nakonec jsem našel tiskovou zprávu tohoto spolku na stránkách pražské PR agentury Stance Communication. Tam jsem se konečně dozvěděl víc. Jde o přístroj Exhaler D na měření míry zasažení plic. Ze strany dětské kliniky se potom v tiskové zprávě vyjadřuje prof. František Kopřiva. Takže jsem se alespoň zorientoval, o co přesně jde.

 

Při tomto pátrání jsem ale zjistil nemilou věc. Důvodová zpráva se odkazovala na žádost neziskové organizace jako na přílohu, pokud tedy pozvánku na koncert budeme požadovat za žádost o dar od města Olomouce. Bohužel ale tato žádost není zveřejněna na webových stránkách města, což je v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva. Je tam zveřejněno usnesení, důvodová zpráva a návrh darovací smlouvy. Samotná žádost ne.

 

Další problematickou oblastí je fakt, že darovací smlouva je pouze se spolkem, nicméně finálním uživatelem tohoto přístroje má být Fakultní nemocnice v Olomouci. Z předložení žádosti vůbec nevyplývá, jestli má FN o tento přístroj zájem. A nabízejí se další otázky. Má FN toto vyšetření nasmlouvané se zdravotními pojišťovnami? Pokud pojišťovny nebudou vyšetření hradit, tak se obávám, že přístroj využitý nebude.

 

Při projednávání jsem se zeptal, jestli skutečnost, že podklady nebyly zpřístupněny veřejnosti, není překážkou pro projednání bodu. Prý není, ujistil mě primátor. Měl jsem v tom určitě pochybnosti, ale budiž. Tak jsem navrhl pozměňovací návrh, podle kterého by darovací smlouva byla uzavřena poté, co obdarovaný předloží závazné stanovisko Fakultní nemocnice, že o přístroj má zájem a bude jej provozovat. Za mě logický požadavek v souladu s principy zodpovědného dárcovství.

 

A tady začala ta zajímavá část. Hlasuje se nejprve pozměňovací návrh a  teprve potom pro původní usnesení. Takže se hlasovalo o mém pozměňovacím návrhu a 23 zastupitelů bylo pro. To mě samotného překvapilo, ale zjevně nejen mě. Hned poté jedna kolegyně zastupitelka hlasování zpochybnila s tím, že hlasovala proti a zobrazilo se pro a že selhalo hlasovací zařízení. Primátor tedy hlasování vyhlásil za zmatečné a hlasovalo se znovu. A ejhle, tentokrát už bylo pro pouze 11 zastupitelů. Vážně? Už jsem si zvykl, že koalice hlasuje neustále společně, ale takhle? Takže můj návrh neprošel. A odhlasovalo se původní znění.

 

Naštěstí tahle železná disciplína nefunguje stoprocentně. Druhou kauzou byl podbod 2.14 v majetkoprávních záležitostech. Celá kauza je poměrně komplikovaná, pokud si chcete přečíst všechny detaily, tak jsou zde, strana 50:

 

Stručně – manželé Maděrkovi si chtěli koupit od města pozemek. S městem uzavřeli smlouvu o nájmu a budoucí kupní smlouvu za účelem výstavby rodinného domu. A začali vyřizovat hypotéku, stavební povolení a všechny další náležitosti. To se zkomplikovalo hlavně díky chybám magistrátu. A teď přichází pointa – město chce stavět cyklostezky. S tím určitě souhlasíme. Nicméně jeden z majitelů pozemků na trase budoucí cyklostezky si usmyslel, že by chtěl právě tento pozemek. Tak začali náměstci jednat. Oslovili Maděrkovi, jestli by nechtěli jiný pozemek. Nechtěli. Tady bychom čekali, že dalšímu zájemci řeknou – bohužel, tenhle pozemek není k dispozici. Protože smlouvy se mají ctít.

 

Ne tak v Olomouci. Druhý zájemce je vlivný podnikatel. A tak rada navrhla usnesení, podle kterého zastupitelstvo neschvaluje prodej Maděrkovým. Dokonce v důvodové zprávě je uvedeno, že pokud se Maděrkovi obrátí na soud, tak velmi pravděpodobně uspějí. A i přesto rada navrhuje, aby zastupitelstvo prodej neschválilo. Prý proto, že výstavba cyklostezek je složitá. To určitě ano, ale za cenu šikany občanů?

 

Naštěstí přímo na jednání zastupitelstva přišla paní Maděrková a důrazně se proti tomuto postupu ohradila. Rozpoutala se bouřlivá diskuse a konečně volební mašinérie koalice dostala závažné trhliny. Byl předložen pozměňovací návrh ve smyslu, že zastupitelstvo prodej Maděrkovým schvaluje a ten byl velkou většinou schválen, navzdory radě.

 

Dodnes to vypadalo, že hlasovací mašinérie koalice je neprůstřelná. Ale je dobrá zpráva, že jsou věci, které rada dělá a které se ani koaličním zastupitelům  nelíbí. Kontrolní mechanismy fungují. Díky kolegové zastupitelé.

Richard Kořínek

zastupitel