Lesy nevzkvétají. Co s tím?

O rozpadu lesa v okolí Olomouce jistě už víte. Největší změny krajiny okolo našeho města za mnoho desetiletí si samozřejmě všimla také média (např. https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/lesy-okolo-olomouce-jsou-k-nepoznani-lide-do-nich-nesmi-20180405.html). Tato situace je tragická, ale bohužel nepřekvapivá. V českých lesích se doposud často hospodařilo způsobem, který k těmto výsledkům přímo vedl. Klimatická změna, projevující se mj. častějšími a delšími obdobími sucha tyto problémy pouze zviditelnila. Svůj podíl má také myslivost, vedoucí k přemnožení lovených zvířat. Shodují se na tom lesníci Josef Fanta a Milan Košulič v nedávných rozhovorech (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kurovec-nam-liba-ruce-venkov-nerozvineme-tim-ze-postavime-la/r~3ffde2dc4c8611e8aca5ac1f6b220ee8/ a https://www.respekt.cz/spolecnost/v-lesich-je-nejvetsi-spoust-za-200-let-je-cas-prestat-se-smrky). Konkrétně zmiňují, že kromě častých monokultur je problematická také stejnověkost (vyplývající z hospodaření formou holosečí) a liknavost v boji s kůrovcem. Lesní zákon je přitom postaven tak, že špatnou praxi spíše podporuje.

Na nutnost změny lesů reagujeme ve svém dlouhodobém programu (https://www.zeleni.cz/dlouhodoby-program/). Deklarujeme tam, že “podpoříme zvyšování biologické rozmanitosti a stability lesů prostřednictvím jejich šetrného pěstění založeného na výběrných principech hospodaření a zvyšování podílu listnatých domácích druhů dřevin.”

Hospodaření lesů města Olomouce

Společnost Lesy města Olomouce a.s. je vlastněna městem Olomouc a navazuje na bývalou příspěvkovou organizaci Správu lesů města Olomouce. Spravuje lesy navrácené v restituci. Jak je patrné z následující mapky, jde převážně o lesy nivní v okolí řeky Moravy.

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s. - mapa

Majetek společnosti Lesy města Olomouce a.s.

Na svém webu deklaruje, že cílem firmy je „trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.“ Jaká je praxe? Určitou představu lze získat z výročních zpráv. V té prozatím poslední se lze setkat s údaji o výsadbě stromů podle druhů za období 2011 – 2016.Výsadby stromů v lesích města Olomouce a.s.Je patrné, že ačkoliv jsou nejvysazovanějšími stromy duby a buky, smrky a borovice jsou hned v závěsu. Zejména v případě smrků je tento fakt zarážející, protože podnik nevlastní téměř žádné území, kde by byly do budoucna vhodné podmínky pro jeho pěstování.

Hospodaření podniku je certifikováno v systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ten je konkurentem programu FSC (Forest Stewardship Council). Oba programy srovnává např. Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-komise-pro-zivotni-prostredi-av-cr-k-parlamentnim-seminarum-o-lesich) a dává přednost FSC z důvodu omezení povolených holin. Také my toto řešení v dlouhodobém programu podporujeme.