Zelení Olomouc

Jiří Klimeš
předseda

Jiří Klimeš se narodil v roce 1987 ve Šternberku. Od roku 2009 trvale žije a pracuje v Olomouci. Po dokončení studia sociální a humanitární práce na VOŠ sociální Carits působil v různých neziskových organizacích (Charita Olomouc, Sdružení podané ruce, Letní dům, P-centrum). Pracoval s lidmi bez domova, se závislými, s rodiči a dětmi ohroženými rizikovým chováním a mladými lidmi z dětských domovů. V současnosti je terapeutem doléčovacího centra. Dále se věnuje rozhlasové tvorbě, četbě a obecně kulturnímu dění ve městě. Do strany Zelených vstoupil po parlame ntních volbách v roce 2017 s osobní vizí podpořit ekologicky udržitelnou a sociálně zodpovědnou politiku Zelených. Olomouci přeje zejména silnou a stabilní opoziční koalici, která nabídne občanům skutečnou alternativu k dosavadnímu vedení města.

Miroslav Kindl
místopředseda

Miroslav Kindl se narodil v roce 1979 v Chomutově. Do Olomouce přišel v roce 2002 jako student vysoké školy. V současné době pracuje v Muzeu umění Olomouc jako vedoucí a kurátor Arcidiecézního muzea v Olomouci a kurátor Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Přednáší dějiny nizozemské malby 15.–17. století na Katedře dějin výtvarného umění Univerzity Palackého v Olomouci. K Zeleným se přidal poté, co se trvale usadil v Olomouci. Chce aktivně působit ve prospěch svého města a to především v oblasti kulturní politiky, městského urbanismu a modernizaci městských infrastruktur. Ve volném čase poslouchá hudbu, dívá se na filmy a v době nedávno minulé propadl běhu.

Pavel Bednařík
člen rady

Pavel Bednařík se narodil v roce 1980 v Přerově. Po studiu filmové vědy a filosofie na Univerzitě Palackého začal pracovat jako umělecký ředitel Asociace českých filmových klubů a Letní filmové školy, později spolupracoval s řadou festivalů, přehlídek jako dramaturg, publicista (mmj. Academia Film Olomouc, PAF, MFDF Jihlava, MFF Karlovy Vary). Od roku 2008 přednášel na Ateliéru audiovize na UTB ve Zlíně, kde dnes působí jako vedoucí ateliéru a pedagog. Do SZ vstoupil v roce 2011, od roku 2013 vykonával funkci předsedy ZO, v letech 2014-2016 byl olomouckým zastupitelem. Odborně se věnuje kulturní politice a udržitelné dopravě, je zapojen v několika komunitních iniciativách.

Daniel Řezníček
člen rady

Daniel Řezníček se narodil roku 1992. Vystudoval politologii a slovanská studia na University of Glasgow a po návratu do Olomouce začal pracovat jako překladatel a tlumočník. Do Zelených vstoupil v roce 2017. Přál by si, aby Olomouc naplnila svůj potenciál být moderním, funkčním a pro občany přívětivým městem, a soustředí se tak zejména na témata urbanismu, dopravy, kvality veřejného prostoru a problematiku bydlení.

Hana Vacková
členka rady

Hana pochází z učitelské rodiny a vždycky chtěla být učitelkou. Režim jí ale přístup na pedagogickou fakultu odepřel, a tak nejprve vystudovala ekonomii. Nakonec si ale cestu k vysněnému povolání našla. Je velkou kritičkou byrokracie a plošných opatření, například státních maturit s podivným monopolem Cermatu. Hana miluje kontakt s občany, transparentní komunikaci a naslouchání jejich problémům, což se v rámci olomoucké radnice snaží vždy poctivě praktikovat. Členka SZ od roku 2013, spolupředsedkyně krajské organizace SZ, členka KMČ Olomouc Hejčín, členka Komise pro občanské záležitosti na olomouckém Magistrátu, členka celostátní komise pro vzdělávání SZ, členka Výboru pro vzdělávání Olomouckého kraje.

Stručná historie Strany zelených v Olomouci

Vznik
Strana zelených vznikla v Olomouci již v roce 1990. Dle dlouholetého představitele olomouckých zelených MUDr. Pavla Andrše stál u jejího zrodu i MUDr. Vladislav Raclavský, který byl také prvním šéfredaktorem časopisu Zelení vzteky. V tomto období  probíhala úzká spolupráce s environmenálními organizacemi – např. Hnutí Brontosaurus, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Zelený kruh a jiné. Poprvé se SZ v Olomouci ucházela o křesla v Zastupitelstvu města Olomouce v roce 1994.

Volby do Zastupitelstva města Olomouce pro období 1994–1998

Strana zelených utvořila v komunálních volbách r. 1994 spolu s nezávislými kandidáty Sdružení Strany zelených a Nezávislých kandidátů. Kandidátka obdržela 7,64 % hlasů a získala tak 4 mandáty v Zastupitelstvu města Olomouce, které obsadili kandidáti bez politické příslušnosti. Konkrétně se jednalo o MUDr. Elišku Sovovou, RNDr. Pavla Nováčka, CSc., MUDr. Vladislava Raclavského a Miroslava Petříka.

Volby do Zastupitelstva města Olomouce pro období 1998–2002

V tomto volebním období kandidovala Strana zelených v Olomouci opět na společné kandidátce s Nezávislými kandidáty. Volební sdružení obdrželo 5,49 % hlasů a v Zastupitelstvu města Olomouce získalo 2 mandáty, z toho kandidát Strany zelených MUDr. Pavel Andrš se stal neuvolněným radním. Jako nezávislý a bezpartijní kandidát byl také zvolen MUDr. Vladislav Raclavský.

Volby do Zastupitelstva města Olomouce pro období 2002–2006

Strana zelených v komunálních volbách r. 2002 sestavila společnou kandidátku s nezávislými kandidáty sdruženými v uskupení Šance pro Olomouc. Společná kandidátka obdržela 8,94% hlasů a získala tak 4 mandáty ve 45 členném městském zastupitelstvu. Za Stranu zelených byli zvoleni MUDr. Pavel Andrš a Ing. arch. Milan Obenaus, jako nezávislí a bez politické příslušnosti Doc. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. a MUDr. Eliška Sovová. Zvolení zastupitelé pak na základě programové shody vytvořili společný klub se Stranou pro občanskou společnost (SOS), čímž vznikl opoziční klub, který tvořilo 5 zastupitelů. Přispěl např. k zablokování  kontroverzní stavby „Palác Morava“ v prostoru Tržnice nebo k zachování provozu Botanické zahrady a Rozária.

Volby do Zastupitelstva města Olomouce pro období 2006–2010

V komunálních volbách r. 2006 kandidovala Strana zelených samostatně. Obdržela 6,85 % hlasů a získala 1 mandát v Zastupitelstvu města Olomouce. Zvolenou zastupitelkou se stala Ing. Edita Hrstková, která pracovala jako členka kontrolního výboru a bytové komise.

Volby do Zastupitelstva města Olomouce pro období 2010–2014

V posledních komunálních volbách kandidovala Strana zelených opět samostatně, obdržela 3,59 % hlasů, přičemž v Zastupitelstvu města Olomouce nezískala žádný mandát.

2014současnost
Ve volbách se Zelení spojili s Piráty a s nezávislými občany v rámci nové platformy Občané pro Olomouc, které se podařilo získat 7,32 % hlasů a tři mandáty. Ty byly obsazeny Pavlem Bednaříkem (Zelení), Dominikou Kovaříkovou (nezávislá) a Michalem Krejčím (nezávislý). Zelený zastupitel Bednařík byl z důvodu zahraničního pobytu na podzim 2016 nahrazen Richardem Kořínkem (Zelení). Tato koalice fungovala až do podzimu 2016, kdy byla po vzájemné dohodě spolupráce ukončena a Zelení pokračovali v tandemu s Piráty v opoziční činnosti.
Transparentní účet
Na tomto odkazu najdete transparentní účet Krajské organizace Strany zelených (Olomoucký kraj). Všechny základní organizace (včetně ZO Olomouc) financují svoji činnost z tohoto účtu.

© Zelená Olomouc