Letošní léto bylo v Česku nejteplejší v historii měření, tedy od roku 1775. Horko a sucho způsobily jen v zemědělství škody za 11 mld. korun, nemluvě o zdravotních problémech lidí a zvířat. Nejde přitom o náhodný jev, nýbrž o dlouhodobou změnu klimatu. V budoucnu mohou vedra v Evropě ročně zabít až 150 000 lidí. Vědci se vzácně shodují, že emise CO2 vypouštěné člověkem se na těchto změnách výrazně podílí.

Abychom zmírnili změny klimatu, musíme radikálně snížit emise skleníkových plynů. Je s podivem, že na rozdíl od některých českých měst (např. Brno, Ostrava, či Jeseník) Olomouc dělá v této oblasti relativně málo a chybí jí strategický plán. ů

Jak začít? V Evropě již v roce 2008 vznikl Pakt starostů a primátorů s cílem podniknout účinná opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2030 o 40 %. Dnes tento pakt sdružuje skoro 8 000 měst a obcí (v ČR třeba Brno, Ostravu, Liberec, Jeseník, Hlinsko atd.). Pokud by Olomouc k projektu přistoupila, otevřou se městu možnosti čerpat zvláštní dotace z národních i evropských programů na úsporná energetická a dopravní opatření, jež přinesou nejen snížení emisí, ale radnici a občanům i úsporu na energiích. Tato opatření zahrnují např. zateplení všech budov ve vlastnictví města, výměnu oken, izolaci střech, modernizaci topných systémů, včetně zavedení inteligentního energetického managementu budov. Podpora energetických úspor může směřovat i přímo k občanům či společenstvím vlastníků, například na pořízení slunečních kolektorů na ohřev vody, které lidem mohou ušetřit až polovinu nákladů na energii.

Značnou část emisí CO2 vytváří doprava. Olomouc má sice vypracovaný Plán udržitelné mobility, plán je ale jen plán, pokud není politická vůle ho naplňovat. Stačí se podívat na předvolební sliby mnoha stran týkající se dalšího budování parkovišť, nebo na nedávné nákupy dieselových autobusů, abychom viděli, jak vážně tento problém většina olomouckých politiků bere. Oproti tomu Brno, kde se na radniční koalici podílejí i Zelení, plánuje výrazně snížit automobilovou dopravu spojenou s dojížděním do práce a za nákupy. Jedním z řešení může být i motivace lidí ke spolujízdě, ve firmách budování hygienického i technického zázemí pro cyklisty atd. Olomoučtí Zelení nestojí stranou a navrhují mimo jiné zlevnění ročního kuponu na MHD, zlepšení návaznosti spojů, zavedení nových způsobů odbavení cestujících a mnoho dalších opatření. Samozřejmostí v boji s klimatickými změnami je i postupný nákup autobusů na elektrický pohon.

Změny klimatu představují zásadní hrozbu, pokud nenajdeme vůli s nimi bojovat. Pokud ale uspějeme, zajistíme tím přijatelné životní podmínky pro budoucí generace našich dětí a vnuků. Přistoupením k paktu starostů a primátorů získáme přístup k penězům a cennému know-how, abychom mohli konečně začít jednat.

 

Radim Zámec

„Dvojka“ na kandidátce Zelených do komunálních voleb