Klimatické změny přinesly do Česka už čtvrtý rok velmi suché a horké počasí. Větru a dešti neporučíme, ale město může bojovat s následky sucha a i s jeho příčinami. Stávající vedení radnice bohužel neví jak. Zde je šest zelených účinných způsobů, jak si poradit s následky sucha:

 

  • Zeleň, zeleň a zeleň. Myslíte si, že Olomouc je městem parků a zeleně? Omyl. Pouze 11 % rozlohy města tvoří parky či lesoparky, zatímco Praha či Brno se pyšní až 20-25%. Přitom stromy ochladí své okolí až o 3 stupně nejen svým stínem, ale i pomalým vypařováním vody z listí. Zeleň se dá vysázet i na velmi neobvyklých místech jako střechy domů. Zelená střecha může být i o 55 stupňů chladnější, než klasická.

 

  • Vodní prvky. Malé fontánky nebo nízkonákladová mlžítka v ulicích osvěží kolemjdoucí a ochladí okolí lépe a účinněji, než kropicí vůz.  

Ukázka vodních prvků v Praze 4 na Pankráci, kde je radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová za Zelené.

 

  • Zastínění ulic a dětských hřišť. Historická centra měst se v létě zahřívají mnohem více než sídliště. Ve španělské Barceloně či Madridu radnice na léto instaluje elegantní plachty do ulic, které vytvářejí příjemný stín a přitom neruší historický ráz města. Stejný systém prosadili Zelení v Brně na odstínění dětských hřišť, která jsou jinak ve vedru prakticky nepoužitelná.

Zastínění hřiště na Brně-střed, kde se o příjemnější veřejný prostor stará naše místostarostka Jasna Flamiková.

 

  • Zachytávání a přirozené vsakování dešťové vody. Betonové, vyasfaltované nebo vydlážděné plochy nejenže vytvářejí v létě pro obyvatele měst nesnesitelné prostředí, ale vzácnou dešťovou vodu svedou do kanalizace, odkud rychle a bez užitku odteče regulovanými řekami k našim sousedům. Přitom stačí málo, aby voda vsákla do země: vybudovat na sídlištích zasakovací průlehy či příkopy, používat vsakovací dlaždice místo klasických, tramvajové pásy osázet zelení a na veřejných prostranstvích částečně nahradit beton suchomilnými květinami či trávou. Dešťovou vodu také lze zachytávat a používat třeba k zalévání zelených střech a další zeleně.

Zelený tramvajový pás v Praze 8, kde je místostarostou Petr Vilgus za Stranu zelených.

  • Klimatizace do MHD. Cestující během horkého léta může snadno od cestování MHD odradit ještě větší vedro uvnitř autobusu či tramvaje. Pro zvýšení komfortu je vhodné, aby dopravní podnik nakupoval nové vozy pouze s klimatizací, jak to již dělají ve Zlíně nebo v Ostravě.

 

  • Méně skladišť a logistických center. Logistická centra nejen zatěžují dopravou celé město, ale zároveň podle vědeckých studií ohřívají město jako horkovzdušná trouba, protože kolem dokola je jen beton pro náklaďáky. Podle vědců má Olomouc takových míst stejně jako parků, procentuálně podstatně více, než třeba Praha, či Brno.

 

O tom, jak na úrovni města bojovat s příčinami klimatických změn a sucha, napíšeme zase příště.

 

 

Radim Zámec

Dvojka na kandidátce SZ ve volbách do olomouckého zastupitelstva