Olomoucké listy, dříve známé jako Radniční listy, jsou měsíčním periodikem vydávaným Statutárním městem Olomouc. Periodikem, které je financováno z rozpočtu města a podléhá tak zákonu o obcích i tiskovému zákonu. Měly by tedy sloužit jako svého druhu veřejnoprávní médium a informovat tak vyváženě, nezaujatě a poskytovat dostatečný prostor všem městským zastupitelům.

 

Dohled nad podobou Listů vykonávala redakční rada. Ta byla do minulých komunálních voleb (po těžkých bojích) složena ze zástupců všech zastupitelských klubů, aby tito dohlíželi na jejich vyváženost a byli informováni o redakční a obsahové přípravě aktuálního vydání. Díky tlaku zastupitelů za Stranu zelených (Občané pro Olomouc) a ProOlomouc se také podařilo v roce 2015 prosadit zavedení samostatné stránky, kde mohli své názory vyjadřovat zástupci jednotlivých klubů zastupitelstva.

 

Politický dohled nad Radničními listy však přestal kompletně fungovat na začátku roku 2018, tedy krátce poté, kdy byl tehdejší primátor Staněk zvolen poslancem. Od února 2018 se redakční rada ani jednou nesešla a periodikum sice profesionálně (rutinně), ale nevyváženě informovalo veřejnost o dění v městě Olomouci. Novou úroveň podrobení si obecní tiskoviny nabyly Listy po loňských komunálních volbách. Nejenže redakční rada nebyla obnovena a zastupitelé tedy neměli žádnou možnost do periodika přispívat nebo jeho obsah kontrolovat. Koalice ANO-ODS-KDU-SpOLečně navíc dokázala elegantně časopis využít k sebepropagaci, očerňování opozice a mystifikování veřejnosti ve věci zdražování vodného pro Olomoučany.

 

Na svém jednání v pondělí 28. 1. 2019 se tématem zabývala rada města Olomouce. Jaké tedy podnikne kroky k transparentnímu vydávání věstníku, zatím nevíme. Rozhodně ale nepovažujeme za správné pokračovat v trendu, který byl nastaven. Jde totiž o politickou privatizaci obecního média, které má být maximálně vyvážené a pod kontrolou všech zastupitelů, nikoliv jen rady. Podobnou kontrolu a redakční radu by si zasloužilo také TV zpravodajství, za které město utrácí nemalé částky.

 

Naše doporučení zní – zřídit výbor zastupitelstva pro komunikaci a média, který by se věnoval všem mediálním výstupům města a mohl by pomoci zlepšit kontrolu nad PR a mediální komunikací, zejména směrem k občanům. Kdo se této výzvy chopí?