Dnes Vám představíme pár nejhloupějších mýtů o Zelených a uvedeme je na pravou míru. Jistě jste již zaznamenali, že Zelení s dlouhodobě konzistentními a autentickými postoji se v poslední době stávají terčem různých populistů, kteří se je snaží v očích veřejnosti vykázat mezi jakési nepřátelské „elity“ či neexistující „pražskou kavárnu.“ Rádi si při tom vypomůžou nějakou tou lží či zavádějícím tvrzením. Mnohá opatření a hodnoty, které Zelení prosazují s cílem zlepšit život občanů, se tito populisté snaží převrátit v přesný opak: v něco, co lidem vlastně škodí. Tak například?

1/ EKOTERORISTÉ

„Máte radši žáby než lidi.“

To je prosím první velké nedorozumění. Člověk jako bytost je nám bližší a dražší než mnoha jiným stranám. Celé naše úsilí a náš program se točí kolem dobrého života lidí. To ale není možné bez zdravého okolního světa. Ačkoli ve městech jsme na to možná už zapomněli, lidé jsou zcela závislí na prostředí, ve kterém žijí, a na rovnovážném ekosystému. To, že dlouhodobě upozorňujeme na klimatickou změnu, kterou už snad pociťuje opravdu každý, nebo na úbytek hmyzu či žížal, neznamená, že teploměr nebo žížaly nadřazujeme nad lidi. Naopak, musíme o těchto věcech mluvit proto, že jsou pro náš nerušený život zcela zásadní. Je také mylné se domnívat, že Zelení jsou jen banda floutků, kteří se programově připoutávají ke stromům nebo svými těly blokují provoz jaderné elektrárny. Jsme organizovaná (ale demokratická) politická strana, která sdružuje celou řadu odborníků z různých odvětví a hlavně zkušených a kompetentních osob, které za posledních 25 let řídily mnoho obecních úřadů a radnic. Nejsme snílkové ani naivní nadšenci. Pouze usilujeme o zachování takového životního prostředí, ve kterém bude prospívat nejen flora a fauna, ale především my a naše děti.

2/ CYKLOTERORISTÉ

„Omezujete řidiče i chodce, lobbujete za cyklisty.“

Dopravní omezení, která Zelení prosazují konkrétně v Olomouci, se týkají především tranzitní kamionové dopravy vedené přes obytné čtvrti, kde tato doprava narušuje statiku domů, zvyšuje nebezpečí pro chodce, způsobuje zdravotní zátěž a snižuje komfort obyvatel. Hájíme jednotlivé občany, ne kamiony. To je špatně? Respektujeme potřebu individuální automobilové dopravy, nabízíme však dvojí alternativu. Když pomineme drahé osobní elektromobily, tou první alternativou je zatraktivnění městské hromadné dopravy. Vozový park DPMO by už měl správně sestávat z plně klimatizovaných elektroautobusů, a to při zachování současných cen jízdného. Navrhujeme například možnost elektronických plateb, zavedení levných krátkodobých jízdenek či jízdné zdarma pro osoby nad 60 let. Druhou alternativou je zmiňovaná cyklodoprava: vybudování skutečných cyklostezek, které nebudou v parcích ohrožovat chodce a které budou bezpečné i pro samotné cyklisty díky tomu, že jízdní pruhy budou odděleny patníkem či trávníkem od zbytku silnice, jak je to běžné třeba v Holandsku, Dánsku nebo Švédsku. Přetíženost dopravy ve městě a nedostatek parkovacích míst chceme řešit koncepcí záchytných parkovišť na příjezdových trasách do města s návazností na MHD, dále např. odkupem parkovacího domu pod Hanáckým kopcem nebo podporou carsharingu. Představovali jste si cykloteror takhle?

3/ MELOUNI

„Jste melouni: zelení zvenčí, rudí uvnitř.“

Zelené politice jsou vlastní zásady sociálního liberalismu, udržitelného rozvoje a především občanské společnosti. Západoevropští zelení, kteří vzešli z mírového hnutí šedesátých a sedmdesátých let, přirozeně inklinují k intelektuální levici. Oproti nim se česká Strana zelených (založená v prosinci 1989) vždy pohybovala kolem politického středu. Důvodem je specifická historická zkušenost, přirozeně antikomunistické rysy i kořeny v disentu. Zelení nejsou fanatiky, kteří světu vnucují ekologický džihád, a opravdu u nás nechtějí obnovit reálný socialismus, jak se nám někteří snaží podsouvat. V místních organizacích panuje pluralita názorů a o programu a dalším směřování se vede otevřený dialog. Především nám jde ale o řešení pro 21. století, která budou efektivní, liberální a ve veřejném zájmu. Posuďte sami, zda je tohle nějaký bolševismus?

4/ VÍTAČI

„Zelení jsou vítači, chtějí přijímat islámské teroristy a zavést právo šaría.“

Vítači, sluníčka, dobroseři, nebo taky havloidi či pražská kavárna jsou novotvary posledních let. Všechna zmíněná označení jsou záměrně hanlivá a slouží jejich autorům k urážení názorových oponentů a získávání laciných bodů u svých přívrženců vyvoláváním strachu a nenávisti. Držme se ale „vítačů:“ Zelení nikdy nebyli stranou „vítající“ vlnu uprchlíků či ekonomických migrantů během krize ani nyní. Tuto situaci nevytvořili ani z ní nemají radost. Pouze ji akceptují takovou, jaká je, a to jak z hlediska mezinárodního práva, tak i v rámci evropské politické reality. Namísto zavírání očí před existujícím problémem a zbytečného řvounství se Zelení chtějí podílet na konstruktivním řešení. Žádný problém nevyřešíme tím, že budeme předstírat, že neexistuje.

5/ HOMOLOBBY

„Staráte se o práva úchylů a ohrožujete tím tradiční rodinu.“

Nelze prokázat ani ověřit, zda se podíl homosexuálně orientovaných osob v Zelených liší od podílu homosexuálů v jiných politických stranách (včetně lidovců). Co však říci lze, je, že Zelení jako jedni z mála otevřeně a dlouhodobě hájí práva opomíjených či znevýhodněných menšin, tedy i homosexuálů a stejnopohlavních párů, jimž současný právní systém upírá stejné postavení a praktické výhody soužití, jaké zajišťuje párům heterosexuálním. Zelení podporují, aby tyto páry byly konečně zrovnoprávněny. Spojování Zelených s „homosexualismem“ podle Klause a Jakla, kterým tito pánové označují jakousi nátlakovou ideologii, kde jsou jedni prosazováni na úkor druhých, je záměrně zavádějící. Naše rodinná politika svědčí o tom, že tzv. „tradiční rodina,“ ale například také matky samoživitelky, mají u Zelených silné zastání. Žádnou pozitivní společenskou hodnotu neohrožujeme a nikoho neupřednostňujeme. Pokud se má soužití muže a ženy čeho obávat, je to snad partnerská nevěra, dluhové pasti, vzájemné odcizení nebo snížená ochota komunikovat a společně zdolávat partnerské překážky. Nejsou to ale homosexuálové ani Zelení.