Olomoučtí Zelení zpracovali připomínky k Plánu udržitelné mobility s cílem zlepšit dopravní situaci ve městě s ohledem na potřeby občanů, rozvoj města i životní prostředí. Konkrétní připomínky lze nalézt zde