Magistrát města Olomouce zadal v nedávné době zakázku zpracování architektonické studie revitalizace části olomouckého Předhradí na místě historického svatopetrského návrší, vymezeného dnes náměstími Republiky a Biskupským a ulicemi Křížkovského, Mariánská, Akademická a Wurmova. Zelení vítají, že se město Olomouc zajímá o názory občanů ještě ve fázi přípravy studie, to znamená před započetím projekčních prací rekonstrukce (anketa na www.olomouc.eu a veřejná debata 19. června 2017 ve Vlastivědném muzeu). Doufáme také, že město i architektonická kancelář Tři architekti, která zpracování studie vyhrála v soutěži, názory občanů pečlivě zváží a revitalizaci bude konzultovat s odborníky na urbanismus historických měst a zohlední specifika prostoru. Svatopetrské návrší bylo v historii centrem duchovní správy Moravy a od založení biskupství také centrem vzdělanosti. Ačkoli se na jeho podobě podepsali historické epochy různě, centrem vzdělanosti zůstává dodnes. Snad žádné jiné městské centrum v České republice není studenty zaplněno tak jako centrum Olomouce a především olomouckého Předhradí. Doufáme, že všechny zainteresované strany při rozhodování o revitalizaci vezmou toto v úvahu a nebudou opakovat chyby svých předchůdců, kteří jedno z nejvýznamnějších historických center otevřeli automobilům na úkor chodců a cyklistů. Strana zelených neprosazuje úplně uzavření městského centra pro automobilovou dopravu. Vnímáme potřeby moderního města a jeho obyvatel, především rezidentů. Není ale potřeba dále navyšovat počty parkovacích míst v centru, omezovat průchodnost pro chodce a průjezdnost pro cyklisty. Moderní městské centrum neznamená automobily a parkovací místa ale pěší zóny a cyklostezky. Kde jinde by to mělo platit více než v univerzitním městě?

Nejfrekventovanější místo návrší, kterým je Náměstí Republiky, nesmí nadále sloužit jako parkoviště pro lidi pracující v centru a návštěvníky města. Tuto úlohu může nést nedaleko vystavěný parkovací dům, jehož využití by město mělo začít řešit s majitelem co nejdříve. Náměstí by mělo být místem setkávání studentů a obyvatel města. Může se stát místem farmářských a jiných trhů, zkrátka místem, kam je radost chodit a ne místem kde se proplétáme mezi automobily. Architekti slíbili připomínky občanů zapracovat a město přislíbilo v září tohoto roku otevřít druhé kolo připomínek. Tentokrát již nad rozpracovanou studií. Rozvoj města vstřícnějšího k občanům je jednou z hlavních priorit Zelených v Olomouci. Celou kauzu sledujeme. Kromě výše řečeného, se stavíme proti zásahům, které poškodí historický kontext místa či omezí zeleň.