Vyjádřil jsem se k majetkoprávním záležitostem. Je zarážející, že si něco schválíme a poté si to zase odschválíme. Takže můj projev:

 

Vážení kolegové,

na předminulém zastupitelstvu jsme schvalovali převod bytové  jednotky č. 308/4, byt, v domě č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 v Dlouhodobé koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z kategorie A nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo darování do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování. Zdůvodnění bylo, že byt je ve velmi špatném stavu a případná rekonstrukce by stála cca 500 000 Kč. Na minulém zastupitelstvu byl potom schválen prodej bytu společnosti Technické služby Olomouc, a.s.

Dnes projednáváme další převedení bytové jednotky č. 515/4 z kategorie A do kategorie C, tentokrát pro potřeby Dopravního podniku města Olomouce. Obávám se, že původní záměr Dlouhodobé koncepce hospodaření s nemovitým majetkem tímto začíná dostávat zásadní trhliny a přestává být funkční.  Možná by se kategorie A mohla přejmenovat na  „Nemovité věci ve vlastnictví SMOL které nejsou určeny k prodeji směně nebo darování dokud se o ně někdo nepřihlásí“.

Město nemá dostatek bytů. V rámci zpracovávaného Strategického plánu se řeší bod 4.4 Problematika dostupného bydlení a přesto pokračuje trend rozprodávání bytů ve vlastnictví SMOL. Rád bych tedy vyjádřil nesouhlas s tímto bodem a požádal o samostatné hlasování o tomto bodu. 

 

Můj návrh byl zamítnut

Rada města Olomouce připravila na svém jednání 31. 10. 2017 pracovní skupinu k provozu vodohospodářské infrastruktury, kde jsme jako Zelení nebyli zahrnuti. Materiál byl předložen na stůl, což už samo o sobě je podivné.

Podal jsem pozměňovací návrh, abych byl ještě zařazen jako člen v pracovní skupině bez náhradníka. Pozměňovací návrh opět neprošel.

K  Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s. Co s tím?

 

  • Je to špatné řešení, ale zde jsou pouze špatná řešení.
  • Je škoda, že se větší pozornost nevěnovala i variantě pronájmu, kterou zmiňuje Mgr. Polák ve svých přípisech zastupitelům, ale už není prostor pro analýzu této varianty
  • Bohužel chybí ekonomický výhled, jak už uváděli předřečníci
  • Pořízení stadionu a malé haly umožňuje kromě podpory profesionálního sportu podpořit také amatérský sport. Doufáme tedy, že se podaří nají vyvážený poměr mezi využitím pro profesionální sport, sport mládeže a širokou veřejností
  • Jak se projeví v rozpočtu a za čeho bude tato suma zhruba v květnu příštího roku hrazena?

 

Nakonec, s těžkým srdcem, jsem pořízení haly podpořil.

K Záměru nabytí Androva stadionu jsem musel vystoupit. Nejde přece dělat slepého a kritizovat a pak se zdržet, či hlasovat pro s nějakou připomínkou. Podporujeme sportovní vyžití všech našich dětí. Město musí soustavně podporovat malé kluby v městských částech, stadion v Holicích je ve špatném stavu, máme dluh jak Brno a tady se podporuje soukromý business na úkor nás všech.

 

Chtěl bych obrátit vaši pozornost k plánované provozní ztrátě, kterou uvádí analýza Grant Thornton. Provozní ztráta je záležitostí nastavení nájmu a není důvod aby byla přenášena na město. Bavíme se cca o 12 – 15 milionech Kč ročně a podle důvodové zprávy také o dalších 4 milionech Kč provozní ztráty ročně.

 

Ve skutečnosti ale nejde o provozní ztrátu ale o podporu akciové společnosti. Takže jestli by byla čistá akvizice ještě ke zvážení, tak proč ještě přebírat další náklady za akciovou společnost?

 

Jedná se o podporu profesionálního sportu. Jestli se při nákupu Hokejové haly můžeme zamýšlet, jaký prospěch může mít z jejího vlastnictví amatérský sport v Olomouci i široká veřejnost – např.  jak bude organizováno veřejné bruslení, kdy budou bruslit školy a podobně, tak zde žádné takové využití pro širokou veřejnost neexistuje. Jediné využití stávajícího areálu je pro profesionální fotbal. Což je business podle vlastních pravidel a soukromé podnikání.

 

Velmi si vážím výkonů fotbalistů Sigmy a práci všech kdo se na jejich výkonech podílejí. I s ohledem na jejich aktuální výsledky. Jsem ale přesvědčen, že město má podporovat sport mládeže a amatérský sport pro širokovou veřejnost a ne profesionální sport. Z toho důvodu bych si dovolil navrhnout, aby zastupitelstvo tento bod odložilo. Za 11 měsíců proběhnou volby a nechme rozhodnout občany, jestli chtějí aby město podporovalo profesionální fotbal stamilionovými částkami.

Děkuji za pozornost.

 

Hlasoval jsem PROTI (jako jediný, viz článek). Prakticky je jedno, jestli někdo hlasuje proti nebo se zdrží, ale tady jsem vážně musel říct důrazné ne.

A závěrem neverending story  AQUAPARK OLOMOUC a.s.  – 3. tranže odkupu akcií. Město je zadluženo, na Aquapark je podáno trestní oznámení. Všichni jsou z toho zoufalí, nebo to aspoň  tvrdí, a nikdo neví co s tím. Když budeme hlasovat pro, tak je to zjevně nevýhodné pro město a je to špatně. Když budeme hlasovat proti a usnesení neprojde, tak se protistrana bude s městem soudit a velmi pravděpodobně prohrajeme a bude to stát mnohem víc. Hezké dědictví nám nechali naší předchůdci.

A tak se muselo hlasovat tajně a peníze se vyplatí. Je to špatně. A je to strašně špatně už od začátku. Hezky to shrnul kolega zastupitel. Začíná to slavnostním stříháním pásek a končí tajným hlasováním. A co když bude tohle hlasování prověřovat policie kvůli poškození města? Tak těch 25 hlasů pro asi vyberou losem.

Za rok budou volby. Na stránkách Aquaparku jsou ještě pořád fotky ze slavnostního otevření –  Možná by bylo fajn si je důkladně prohlédnout.